Fokusområder

Indkøb og konkurrenceudsættelse

Siden kommunalreformen er der sket en væsentlig professionalisering og effektivisering af kommunernes indkøb. Kommunerne har lokalt opprioriteret indkøbsopgaven gennem bl.a. øget fokus på e-handel, anvendelse af aftalerne og kontraktstyring. Derudover har kommunerne hentet betydelige gevinster ved at købe ind gennem fælles aftaler både i SKI og i regi af indkøbsfællesskaberne.

KL's bestyrelse vedtog i april 2017 en ny fælleskommunal indkøbsstrategi. Med strategien tager kommunerne i fællesskab de næste ambitiøse skridt på indkøbsområdet frem mod 2020. Indkøbsstrategien er blevet til i tæt dialog med kommunerne, og der er nedsat tre samarbejdsfora med kommunale repræsentanter, der skal bidrage til at kvalificere implementeringsarbejdet. Samarbejdsforaene har fokus på følgende temaer:

På denne side og via linkene ovenfor kan du hente inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde videre med at styrke indkøbsområdet og høste de gevinster, der er forbundet med dette.