Fokusområder

Ejendomsdrift

En kortlægning af kommunernes arbejde med facility management-ydelser viser, at der er store potentialer forbundet med at arbejde systematisk og målrettet med området. Potentialet er både kvantitativt i form af effektiviseringer og kvalitativt i form af øget kvalitet. Kommuner der arbejder systematisk med facility management oplever således at skabe bedre og mere passende rammer omkring velfærden i deres kommune, og at frigøre ressourcer til lokalpolitiske prioriteringer.

Nogle kommuner har allerede hentet væsentlige besparelser ved, at:

  • professionalisere afgrænsede håndværkerydelser, rengøring og/eller arealpleje
  • reducere ejendomsmassen og energiforbruget
  • foretage organisatoriske forandringer                                   

Læs Ernest og Youngs kortlægning af facility management i danske kommuner her

Kommunerne har dog forskellige forudsætninger for at arbejde med facility management, og der er derfor også mange forskellige veje til at opnå potentialerne.

Læs KL's råd til, hvordan man kommer i gang med at fremtidssikre den kommunale bygningsmasse her

På denne side kan du finde mere inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde videre med facility management.