Fokusområder Effektiv drift af botilbud

Benchmarking af botilbud

Botilbud udgør over halvdelen af udgifterne på socialområdet. Et af svarende på udgiftspresset er derfor at sikre effektiv drift på kommunernes egne botilbud. Tag del i KL's botilbudsbenchmarking, der måler botilbuddets drift på en række relevante parametre og sammenholder den med lignende botilbud.

Benchmark dit botilbud

Kvaliteten af de sociale botilbud og deres udgifter afhænger i høj grad af, at de drives effektivt. Der er et stort potentiale for at effektivisere driften af botilbuddene, men dette kan varierer mellem tilbud og kommunerne.

8 kommuner og KL har i et samarbejde udviklet et redskab til benchmarking af botilbud. Redskabet giver bl.a. kommunerne mulighed for at besvare følgende spørgsmål:

  • Er personalets arbejdsplan tilpasset borgernes hverdag?
  • Hvordan er den direkte borgertidsprocent?
  • Får botilbuddet nok ud af lønkronerne eller udbetales uforholdsmæssigt meget overarbejde?

Ønsker du at vide mere om benchmarkingen og tage del i denne, så kontakt specialkonsulent Hans Andersen - HAAN@kl.dk

  • PDF

    Eksempel på benchmarkingrapport 2019.pdf

  • PDF

    KL's benchmarkredskab til botilbud.pdf

 

×

Log ind