Fokusområder

Effektiv drift af botilbud

Mange kommuner og botilbud har de senere år arbejdet aktivt med at optimere driften af de sociale botilbud. For de fleste kommuner og botilbud vil der dog fortsat være endnu uafprøvede veje til reducere omkostninger og højne kvaliteten.

KL har i 2016 og 2017 deltaget i to projekter, som har haft til formål at opsamle og udbrede kommunernes og botilbuddenes gode erfaringer med at optimere driften af de sociale botilbud. Projekterne har resulteret i en lang række anbefalinger til konkrete tiltag, som driftsherrer eller botilbudsledere kan lade sig inspirere af, hvis de ønsker at optimere og effektivisere driften.

Du kan søge inspiration om konkrete effektiviseringstiltag på sociale botilbud her.

Du kan sammenligne dit botilbud med andre via KL's Botilbudsbenchmarking her.

Du kan læse læse mere om de konkrete effektiviseringstiltag i rapporten fra Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet her.