Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Fokusområder

Kommunerne har et bredt fokus på at skabe økonomisk råderum til lokale prioriteringer, og der er mange forskellige veje til at realisere gevinsterne. Effektiviseringerne sker såvel på det administrative område, som på de respektive velfærds- og sektorområder.

Her er det muligt at finde inspiration, nøgletal, redskaber, cases m.m. til, hvordan man kan arbejde med at skabe effektiviseringer på konkrete områder:

Nyhedsbrev

×

Log ind