Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Casekatalog om digitalisering af administrationen

I de senere år er kommunerne kommet langt med digitaliseringen. KL har derfor i samarbejde med kommunerne udarbejdet et casekatalog, der samler op på 26 praksisnære digitaliseringstiltag inden for fem administrative støttefunktioner: Økonomi, Løn og Personale, IT, Ejendomsadministration og Sekretariatsopgaver. Brug denne side som inspiration til at overveje, om nogle af tiltagene kan være relevante i din kommune.

Indhold i casekataloget

KL har udarbejdet et casekatalog om digitalisering af administrationen, som indeholder 26 praksisnære eksempler på, hvordan kommunerne er lykkedes med at digitalisere tunge administrative processer indenfor områderne Økonomi, Løn og Personale, IT, Ejendomsadministration samt Sekretariatsopgaver. Områderne er udvalgt, fordi de er ressourcetunge og indeholder flere manuelle processer, der kan erstattes af digitale løsninger.

Casekataloget har til formål at sprede de gode digitaliseringstiltag mellem kommunerne, så kommunerne får gavn af hinandens erfaringer.

Casekataloget er henvendt til både det strategiske niveau, hvor politikere og topledere sætter en strategisk retning for digitaliseringen, men også det praktiske niveau, hvor ledere og/eller projektledere understøtter implementeringen herunder igangsætter, udvikler og drifter forskellige digitale løsninger.

Casene i casekataloget kan læses enkeltvis og skal give viden om konkrete digitaliseringstiltag, herunder de forudsætninger der har været for implementeringen, samt de konkrete ændringer digitaliseringen har medført. Derudover indeholder casekataloget en række generiske greb, der understøtter implementeringen af digitaliseringstagene, og som er identificeret på tværs af de enkelte cases.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

×

Log ind