Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Book et oplæg

Det er afgørende for Omstillings- og Udviklingsenheden at være i tæt kontakt med kommunerne. Derfor er enhedens kontorchef og konsulenter ofte ude at holde oplæg, så vi holder fingeren på pulsen ift. udfordringer og løsninger på en bred vifte af kommunaløkonomiske emner. Derudover tilbyder enheden flere værktøjer, der kan understøtte kommunernes omstilling og udvikling.

Vi holder gerne oplæg for kommunerne, for at give jer inspiration, viden og værktøjer til hvordan I kan skabe omstilling, udvikling og effektiviseringer.

Vi har i de seneste år holdt oplæg i en lang række kommuner. Oplæggene og målgruppen spænder bredt. Eksempler på temaer i vores oplæg:

 • Trends og tendenser i råderumsarbejdet: hvilke greb, indsatser og metoder anvender kommunerne
 • Nøgletalsanalyser: hvor er potentialet for at skabe råderum
 • Konkret inspiration via råderumscases på udvalgte fagområder
 • Vi faciliterer drøftelser af fokuspunkter i budgetlægningen for 2023, og hvordan den kommunale budgetproces kan understøtte arbejdet med at skabe råderum
 • Enhedens konkrete værktøjer, der understøtter arbejdet med at skabe råderum:
  • Idébanken
  • Kommunernes Klimakort
  • Tre trin til råderum

Målgruppen kan være jeres direktion, den samlede økonomifunktion, konsulenter og ledere på udvalgte fagområder eller det politiske niveau. Skriv til MATT@kl.dk, hvis du kunne være interesseret i et oplæg.

×

Log ind