Økonomi og styring

Omstillings- og udviklingsenheden

Der er generelt gode udsigter for dansk økonomi i disse år, men der er fortsat et behov for at skabe økonomisk råderum til lokale prioriteringer.

I Fokus

Mange veje til økonomisk råderum

Omstillings- og udviklingsenheden i KL fokuserer på en række indsatsområder for at understøtte kommunernes arbejde med at skabe økonomisk råderum til lokalpolitiske prioriteringer.

Nyhedsbrev