Nyhedsbrevet Råderum

Flere nyheder om råderum

1-10 af 57 resultater
 • Nyhed

  Kickstart budgetdrøftelserne med et faktabaseret prioriteringssgrundlag og giv grønthøsteren en pause

  Tre kommunale eksempler viser, hvordan kommunerne gør nøgletal til en fast del af hverdagen med lettilgængelige data, som skaber grobund for politisk ejerskab til drøftelser om kvalitet versus omkostningseffektivitet på de enkelte indsatser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Data understøtter dialogen mellem politikere og embedsmænd om svære økonomiske prioriteringer i Assens Kommune

  Når hver en sten skal vendes for at finde nye effektiviseringspotentialer i budgettet, er et solidt datagrundlag afgørende for at finde mulige løsninger, og det skaber Assens Kommune blandt andet i deres helt egen benchmarkingrapport.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fra manuel indtastning af data til enklere træk af nøgletal

  Når 6-byerne udarbejder en fælles nøgletalsrapport, er de som noget nyt begyndt at bruge det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) som primær datakilde. De forventer, at det vil øge kvaliteten og løfte en ellers ressourcetung opgave.

  Læs mere
 • Nyhed

  I Ringkøbing-Skjern Kommune er data en naturlig del af opfølgningen på indsatser

  Medarbejdere kan hurtigt drukne i uanede muligheder i ledelsesinformations-systemer, men klar prioritering af effektmål skaber retning for brugen af data og peger på de mest omkostningseffektive indsatser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kører jeres hjemmesygeplejersker også forgæves, når de skal dosere medicin til borgerne?

  En kommune har gennem to år arbejdet med at optimere processerne omkring medicinhåndtering, og det har resulteret i en besparelse på 402.000 kr. pr. år, samt at hjemmesygeplejerskerne bruger 25 pct. mindre unødig tid bag rettet fremfor sammen med borgerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Politisk styring sikrer at praksis og serviceniveau flugter

  I Brønderslev Kommune har de fundet en vej til at omsætte deres politiske strategi på det specialiserede socialområde til konkrete handlinger i hele organisationen med henblik på at ensrette serviceniveauet og understøtte ressourcebevidsthed i indsatserne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sådan styres bundlinjen på det specialiserede socialområde

  Hvordan sikres det, at borgerne får den rette støtte hurtigt, samtidig med at de økonomiske rammer overholdes? Det kræver en politisk og administrativ styring med klare mål og rammer, som har gennemslag i hele organisationen, brug af data og en tæt opfølgning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Holstebro Kommune:
  Dialog- og progressionsredskab understøtter borgerens udvikling og effektiv ressourceanvendelse

  Nøgletal for borgerens progression muliggør en tæt, løbende opfølgning og korrektion af borgerens indsats i forhold til indsatsplan samt en effektiv ressourceanvendelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udsatte borgere hjælpes hurtigt videre med 'straks-indsats'

  Borgerne skal ikke kigge langt efter hjælp, når de henvender sig med problemer knyttet til det sociale område i Favrskov Kommune. Et tiltag har resulteret i en nedgang af antallet af borgere, som modtager længerevarende indsatser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Disse data gør det muligt at agere proaktivt på økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde

  Varde Kommune har skabt et datagrundlag, der gør det muligt at forudse økonomiske udfordringer, før de opstår, og det betyder, at politikerne holder fast i linjen på området – også når det er svært.

  Læs mere