Nyhedsbrevet Råderum

Flere nyheder om råderum

1-10 af 57 resultater
 • Nyhed

  Politisk styring sikrer at praksis og serviceniveau flugter

  I Brønderslev Kommune har de fundet en vej til at omsætte deres politiske strategi på det specialiserede socialområde til konkrete handlinger i hele organisationen med henblik på at ensrette serviceniveauet og understøtte ressourcebevidsthed i indsatserne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sådan styres bundlinjen på det specialiserede socialområde

  Hvordan sikres det, at borgerne får den rette støtte hurtigt, samtidig med at de økonomiske rammer overholdes? Det kræver en politisk og administrativ styring med klare mål og rammer, som har gennemslag i hele organisationen, brug af data og en tæt opfølgning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Holstebro Kommune:
  Dialog- og progressionsredskab understøtter borgerens udvikling og effektiv ressourceanvendelse

  Nøgletal for borgerens progression muliggør en tæt, løbende opfølgning og korrektion af borgerens indsats i forhold til indsatsplan samt en effektiv ressourceanvendelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udsatte borgere hjælpes hurtigt videre med 'straks-indsats'

  Borgerne skal ikke kigge langt efter hjælp, når de henvender sig med problemer knyttet til det sociale område i Favrskov Kommune. Et tiltag har resulteret i en nedgang af antallet af borgere, som modtager længerevarende indsatser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Disse data gør det muligt at agere proaktivt på økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde

  Varde Kommune har skabt et datagrundlag, der gør det muligt at forudse økonomiske udfordringer, før de opstår, og det betyder, at politikerne holder fast i linjen på området – også når det er svært.

  Læs mere
 • Nyhed

  Algoritme styrker gældsopkrævning i Københavns Kommune

  Nyt It-værktøj gør det muligt hurtigt at klassificere borgeres betalings-parathed, når de søger vejledning om gældsopkrævning, og det frigiver arbejdstid og sikrer en lav ventetid.

  Læs mere
 • Nyhed

  Genbrug bliver til guld: Erfaringer fra automatiseringsprocesser deles mellem kommunerne

  Randers og Syddjurs Kommune har fået udbytte af OS2autoproces, ved at copy-paste byggeklodser fra en RPA-robot til godkendelse af fakturaer på lægeerklæringer. Det har ført til mindre tidsforbrug i udviklingen af den nye løsning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Den Digitale Hotline: Et stærkt fællesskab er klar til at gå nye veje med chatbots

  Når borgerne benytter digitale løsninger, får de i fremtiden endnu lettere ved at få hurtig hjælp med ny chatbot-funktion, og kommunerne får udviklet en fælles omkostningseffektiv løsning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hjørring Kommune sparer 500 kr. pr. tolkning, når det kan klares over video

  Videotolkning er en digital genvej til at skabe økonomisk råderum og sikrer samtidig et bredere udvalg af kompetencer til at løfte tolkeopgaven for kommunerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvilke digitale løsninger skal kommunerne satse på, hvis de vil høste økonomiske og kvalitative gevinster?

  Fire kommunale eksempler viser, at der kan være en umiddelbar økonomisk gevinst forbundet med at digitalisere i bund ved at udnytte de mest tilgængelige teknologier først.

  Læs mere