Omstilling og udvikling

Flere nyheder

1-10 af 58 resultater
 • Nyhed

  Algoritme styrker gældsopkrævning i Københavns Kommune

  Nyt It-værktøj gør det muligt hurtigt at klassificere borgeres betalings-parathed, når de søger vejledning om gældsopkrævning, og det frigiver arbejdstid og sikrer en lav ventetid.

  Læs mere
 • Nyhed

  Genbrug bliver til guld: Erfaringer fra automatiseringsprocesser deles mellem kommunerne

  Randers og Syddjurs Kommune har fået udbytte af OS2autoproces, ved at copy-paste byggeklodser fra en RPA-robot til godkendelse af fakturaer på lægeerklæringer. Det har ført til mindre tidsforbrug i udviklingen af den nye løsning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Den Digitale Hotline: Et stærkt fællesskab er klar til at gå nye veje med chatbots

  Når borgerne benytter digitale løsninger, får de i fremtiden endnu lettere ved at få hurtig hjælp med ny chatbot-funktion, og kommunerne får udviklet en fælles omkostningseffektiv løsning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hjørring Kommune sparer 500 kr. pr. tolkning, når det kan klares over video

  Videotolkning er en digital genvej til at skabe økonomisk råderum og sikrer samtidig et bredere udvalg af kompetencer til at løfte tolkeopgaven for kommunerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvilke digitale løsninger skal kommunerne satse på, hvis de vil høste økonomiske og kvalitative gevinster?

  Fire kommunale eksempler viser, at der kan være en umiddelbar økonomisk gevinst forbundet med at digitalisere i bund ved at udnytte de mest tilgængelige teknologier først.

  Læs mere
 • Nyhed

  Understøtter din kommunes administrative design en effektiv og værdiskabede administration?

  Resultaterne fra KL's rådgivningsforløb, som fokuserer på at understøtte en effektiv og værdiskabende administration, viser at der er store forskel på kommunernes administrative set-up, roller og ansvarsfordeling samt digitaliseringsgrad, hvilket afspejler sig i størrelsen på udgifterne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Indspark:
  Charlotte Vibe Seeberg om kategoristyring på indkøbsområdet

  Læs mere
 • Nyhed

  Farvel til regneark i budgetopfølgningen

  I Billund Kommune blev økonomistyringen mere gennemskuelig efter modulet NemØkonomi blev implementeret i økonomisystemet. Det har givet en række centrale og decentrale fordele.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ringkøbing-Skjern Kommune styrker budgetstyringen med stor effekt

  Kommunerne oplever generelt et stort udgiftspres. Der er derfor gode argumenter for at finde ressourcer indenfor områder, hvor borgeren ikke mærker det i dagligdagen. Det har Ringkøbing-Skjern Kommune haft succes med.

  Læs mere
 • Nyhed

  Viborg Kommune realiserer værdien af automatisering med RPA ved at inddrage medarbejderne

  Erfaringer fra Viborg Kommune viser, at automatisering med RPA grundlæggende handler om mere end implementering af en ny teknologi. I stedet handler det om at klæde medarbejderne på, så de er med til at understøtte udviklingen.

  Læs mere