Økonomi og styring

Omstilling og udvikling

Der er generelt gode udsigter for dansk økonomi i disse år, men der er fortsat et behov for at skabe økonomisk råderum til lokale prioriteringer.