Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

71-75 af 75 resultater
 • Nyhed

  Kommunen - ikke længere billig bank

  I flere år er kommunale midler blevet brugt til, at blandt andre velstillede pensionister kan optage lån til betaling af ejendomsskatter på favorable vilkår, da disse lån forrentes med halvdelen af diskontoen. Det har længe været et kommunalt ønske at få ændret ordningen. Fra den 1. januar 2011 er det slut med at agere billig bank for velhavende pensionister, da regeringen har valgt at ændre forrentningsbestemmelserne, således at lånene nu forrentes med markedsrenten

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne hæver på bankbogen

  I løbet af de seneste måneder, har finansministeren flere gange understreget, at regeringen afskærmer kommunerne mod virkningerne af den økonomiske krise. Nye tal for kommunernes likviditet viser imidlertid, at kommunerne i 2009 har været nødt til at tære ganske meget på deres opsparing. Faktisk har kommunerne samlet set hævet cirka 5,2 milliarder kroner på bankbogen i løbet af 2009

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne tager ansvaret på sig

  800 kommunalpolitikere og topembedsmænd var i starten af januar samlet til den årlige konference Kommunaløkonomisk Forum i Århus. På konferencen blev kommunernes udfordringer i den nye valgperiode sat til debat. Det blev hurtigt slået fast, at de er store, og at der er nok at tage fat på.

  Læs mere
 • Nyhed

  1,5 milliard kroner lukker hullet hos kommunerne

  Mange kommuner har i foråret mærket finanskrisen kradse i overførselsøkonomien. Kommuners halvårsregnskab på overførselsområdet bekræfter, at den aftalte midtvejsregulering for 2009 var en nødvendighed. Det viser samtidigt også, at midtvejsreguleringen ser ud til at lukke hullet i de kommunale overførselskasser anno 2009

  Læs mere
 • Nyhed

  Fundament for fremtiden

  KL og regeringen blev i økonomiaftalen enige om, at kommunerne skulle udarbejde en samlet plan for kommunernes investeringer. Produktet af det arbejde, kommunerne har udført er investeringsplanen ”Fundament for fremtiden”

  Læs mere