Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

61-70 af 76 resultater
 • Nyhed

  Økonomiaftale med fokus på folkeskole, forebyggelse og finansiering

  Økonomiforhandlingerne for 2014 er styret i havn. Folkeskolereformen sættes i gang allerede til næste sommer, sundhedsområdet får et løft, og finansieringstilskuddet fortsætter i 2014

  Læs mere
 • Nyhed

  Jagten på produktiviteten der blev væk

  I 2012 påbegyndte Produktivitetskommissionen sit arbejde. Kommissionen har nu fundet frem til, at det er de private serviceerhverv, som i årevis har spildt muligheder for dansk produktivitetsvækst. Kommissionen kan derimod ikke sige noget sikkert om produktiviteten i den offentlige sektor

  Læs mere
 • Nyhed

  Demografimodel på ældreområdet er en politisk diskussion

  Som følge af demografiudviklingen og de stramme økonomiske rammer er en del kommuner i gang med at give deres tildelingsmodeller et serviceeftersyn. Flere kommuner har konstateret, at den eksisterende tildelingsmodel er for generøs på ældreområdet, eller at den ikke svarer til den politiske prioritering mellem kommunens serviceområder

  Læs mere
 • Nyhed

  Produktiviteten spirer i den kommunale sektor

  Produktivitetskommissionen præsenterede 22. oktober et oplæg, hvor de viste, at de senere års vækst i produktiviteten i Danmark har ligget lavt, og at Danmark taber terræn til lande, som vi typisk sammenligner os med. Det skal der laves om på, hvis Danmark fremover vil være et af verdens rigeste lande og sikre velfærd af høj international standard

  Læs mere
 • Nyhed

  Kortlægning af økonomistyringen – kommunerne rykker

  Kommunerne har i de seneste år virkelig taget skeen i den anden hånd, når det gælder økonomistyringen. Serviceudgifterne er reduceret markant, og den politiske og administrative økonomistyringsindsats er blevet styrket. Men hvordan er styringen konkret tilrettelagt, og hvor er de stærke og svage sider? Det skal en kortlægning af 10 kommuners økonomistyring komme med et bud på

  Læs mere
 • Nyhed

  Giv budgetopfølgningen et servicetjek

  Sjældent i den kommunale danmarkshistorie har den politiske vilje til at overholde budgetterne været så stålfast. Politikernes ønske om at ramme plet med regnskabet udfordrer i høj grad udformningen af den "klassiske" budgetopfølgning. En udfordring som partnerskabet om bedre økonomistyring har haft på dagsordenen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne er klar til forandring

  Mere end 1.000 repræsentanter fra landets kommuner var den 12. og 13. januar samlet til Kommunaløkonomisk Forum 2012 i Aarhus. På konferencen blev de store udfordringer i de kommende år tegnet op. Budskabet var ganske klart: De økonomiske rammer forbliver stramme og skal overholdes, og det økonomiske råderum skal skabes indefra

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne i mål med skatten

  Kommunerne har nu afsluttet deres budgetlægning for 2012. En samlet opgørelse over de kommunale skatter for 2012 viser, at det lykkedes kommunerne i fællesskab at holde skatten inden for rammerne af den økonomiske aftale mellem KL og regeringen. Regeringen vurderer, at det samlede budgetresultat er tilfredsstillende, og derfor udløser den minimale skatteforhøjelse på 29 millioner kroner ikke nogen sanktioner over for kommunerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Økonomien for 2012 på plads

  Ingen nye penge – men bedre muligheder for at omstille, effektivisere og styre økonomien. Det er den helt korte version af den økonomiaftale, som KL og regeringen har indgået

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne afgør selv om sanktionshammeren falder

  Budgetoverholdelse bliver vigtigere end nogensinde i 2011. Den nye sanktionslovgivning strammer sanktionsskruen yderligere over for kommuner, der ikke kan holde budgettet. For kommunerne er der kun én vej uden om en sanktion: Hold budgettet!

  Læs mere