Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

41-50 af 75 resultater
 • Nyhed

  Sådan går det med inklusionen

  Eleverne trives, og segregeringen er mindre skæv. I disse måneder er en ekspertgruppe i gang med at kortlægge udfordringerne på inklusionsområdet for derefter at kunne komme med en række konkrete og praksisnære anbefalinger til arbejdet med inklusion. Af Marie Stub Bager, fuldmægtig i KL’s økonomiske sekretariat og Louise Tarp Thorgaard, specialkonsulent i KL’s økonomiske sekretariat.

  Læs mere
 • Nyhed

  Tid til frikommuneforsøg

  Der blev i efteråret 2015 sat en ambitiøs dagsorden om regelforenkling med en række spor, som frikommuneforsøget er en del af. Mange kommuner er netop nu i gang med at samle sig i netværk omkring forslag til frikommuneforsøg. Kravene i forbindelse med den nye runde er dog en udfordring – ikke mindst tidsfristen. Af Ole Smedegaard Rundin Cordsen, økonomisk rådgiver i Økonomisk Sekretariat, KL

  Læs mere
 • Nyhed

  Arbejdsmarkedet skal åbnes for flygtninge

  Et af hovedtemaerne i de igangværende trepartsdrøftelser er integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet. Der er brug for, at alle parter i det danske samfund yder et stort bidrag til at løse denne store opgave. Det gælder regeringen og kommunerne. Og ikke mindst gælder det arbejdsmarkedets parter. Af Rasmus Trudsø Telling, KL-konsulent, økonomisk sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Servicemål for sagsbehandlingstider

  Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 fastsatte KL og regeringen i slutningen af december mål for sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager. Af Janne Roesen, Susanne Lykke Jakobsen og Nina Svaneberg

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvor gode er I til at forebygge indlæggelser?

  En ny publikationen fra KL indeholder kommunefordelte nøgletal for antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt de ældre, der modtager hjemmepleje i kommunen. De nye nøgletal kan være med til at give den enkelte kommune et fingerpeg om effekten af indsatsen i hjemmeplejen. Af Bodil Helbech Hansen, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat og Peter Østergaard, teamleder i KL’s Økonomiske Sekretariat.

  Læs mere
 • Nyhed

  Livlig debat om de økonomiske rammer på KØF 2016

  Den 14. og 15. januar 2016 blev Kommunaløkonomisk Forum afholdt for 12. gang. 1.100 borgmestre, kommunalpolitikere og kommunale topembedsmænd havde sat hinanden i stævne for at diskutere kommunernes aktuelle udfordringer under overskriften ”Vækst og velfærd – nationale rammer og lokale prioriteringer”. Og det blev ikke kedeligt!

  Læs mere
 • Nyhed

  Øget råderum gennem bedre brug af hjælpemidler

  Godt 2 ud af 5 kommuner forventer øgede udgifter til hjælpemidler i 2016. Men kommunerne gør det af forskellige årsager - nogle gør det som en strategisk prioritering i den rehabiliterende indsats, mens andre gør det som en direkte følge af et stigende antal ældre borgere. Af Morten Ejlersen, konsulent i KL’s Center for social og sundhed og Christian Hejlesen, specialkonsulent i KL’s økonomiske sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne skruer op for den nære sundhed

  Kommunerne fortsætter udbygningen af det nære sundhedsvæsen. Det viser KL’s seneste undersøgelse fra efteråret 2015. Udbygningen styrker rehabiliteringsindsatsen for at øge borgernes evne til at mestre omsorgen for sig selv og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Samtidig har systematisk brug af ledelsesinformation målrettet indsatsen, så kommunerne får mest mulig sundhed for pengene. Af Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent i KL’s Center for Social og Sundhed og Christian Hejlesen, specialkonsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Mærkbare forandringer i 2016

  Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 holdt et imponerende højt reform- og omstillingstempo. Men 2016 vil på mange måder ændre grundlæggende i kommunernes vilkår.

  Læs mere
 • Nyhed

  Anden halvleg af økonomiforhandlingerne færdigspillet

  Nye principper for samarbejdet med staten, et fireårigt regelforenklingsforløb, et eftersyn af reglerne og økonomien på flygtningeområdet og et grundkapitalindskud på 10 procent til og med 2018. Det er nogle af hovedresultaterne i den aftale, som KL og regeringen har indgået.

  Læs mere