Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

31-40 af 76 resultater
 • Nyhed

  Flere udsatte ledige i job

  Dansk økonomi er på vej tilbage til niveauet før krisen, og virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft. Mange danskere befinder sig fortsat langt fra eller står helt uden for arbejdsmarkedet, men hvordan kommer flere udsatte ledige i job? Det er et af temaerne på KL’s jobCAMP, som skydes i gang torsdag den 10. november. Af Rasmus Trudsø Telling, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvor mange plejeboliger skal der bruges i fremtiden

  Plejeboliger er en mærkbar økonomisk belastning for enhver kommune – særligt hvis man har for mange! Derfor bør overvejelser om udbygning følges af grundige analyser af det reelle behov i lyset af stadig sundere ældre. Usikkerhed om behov, de ældres ønsker og ny teknologi tilsiger et forsigtighedsprincip. Af Lasse Vej Toft, konsulent i KL’s Analyseenhed og Søren Sønderby, chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed

  Læs mere
 • Nyhed

  Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogram

  Med økonomiaftalen for 2017 blev omprioriteringsbidraget afskaffet, og der blev skabt mulighed for at genetablere et samarbejde med staten om effektivisering og styring. I forlængelse heraf indgik regeringen og KL den 27. oktober en aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Af Ole Smedegaard Cordsen, økonomisk rådgiver i KL’s Økonomiske Sekretariat og Lars Eckeroth, chefkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  KØF 2017: Fremtidens velfærd skal nytænkes

  De fleste økonomiske eksperter er enige om, at dansk økonomi er i balance, selvom den er præget af lav vækst. Den økonomiske politik forudsætter en begrænset vækst i den offentlige økonomi. Det betyder, at velfærden fortsat skal prioriteres skarpt og nytænkes i kommunerne. Af Marie Stub Bager, konsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat og Katrine Görtz Axelsen, Konsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Lokalbyen lever og forandres

  Lokalbyernes situation står lidt i skyggen af den opmærksomhed, der rettes mod de største byer og landdistrikterne. Der er behov for et skærpet fokus på de forandringer lokalbyerne oplever, med vækst i folketallet for nogle og fald for andre. Af Jan Christensen, chefkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere
 • Værktøj

  Målrettet model for kommunal medfinansiering

  Regeringen og KL er enige om at foretage fire grundlæggende justeringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Det sker for dels at skabe større sammenhæng mellem kommunernes mulighed for at påvirke borgernes forbrug af sundhedsydelser og afregning af KMF. Og dels for at skabe større budgetsikkerhed og gennemsigtighed. Af Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent i KL, Center for social og sundhed og Christian Hejlesen, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Børn skal være en del af det almene fællesskab

  Ekspertgruppen om inklusion gav for nylig deres rapport og anbefalinger til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V). I alt indeholder rapporten knap 100 anbefalinger til stat, til den kommunale forvaltning og til skoleledelsen. Af Marie Stub Bager, fuldmægtig i KL’s økonomiske sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne bruger konkurrenceudsættelse intelligent

  Kommunerne samarbejder i stor udstrækning med private virksomheder, og brugen af konkurrenceudsættelse kan være en af vejene til at hente effektiviseringsgevinster. Hverken urealistiske potentialer eller usikre forskningsmæssige studier bør afholde kommunerne fra at anlægge en pragmatisk og fornuftbetonet tilgang til konkurrenceudsættelse. Af Rikke Thorlund Haahr, chef for udbudsportalen.dk og Susanne Nørlund Munk, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Ældre i plejeboliger bliver svagere

  Med de kommende års kraftige befolkningsvækst blandt de ældste borgere øges presset alt andet lige på kommunernes ældreservice. En ny analyse fra KL tyder på, at plejehjemsbeboere bliver stadig mere pleje- og behandlingskrævende sammenlignet med øvrige ældre. Det vil øge den kommunale udfordring yderligere. Af Bodil Helbech Hansen, konsulent i Økonomisk Sekretariat, KL og og Mette Rosenbeck Chefkonsulent i Økonomisk Sekretariat, KL

  Læs mere
 • Nyhed

  Regnskab 2015 – presset kommunal økonomi

  De endelige regnskabstal for 2015 viser, at kommunerne for femte år i træk leverer et regnskabsresultat inden for aftalerammen. Men bag tallene gemmer sig et billede af en presset kommunal økonomi. Af Jane Møller Pedersen, chefkonsulent i KL’s økonomiske sekretariat

  Læs mere