Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

21-30 af 75 resultater
 • Nyhed

  Fokus på økonomistyring af tværgående løsninger

  Mange kommuner er i gang med at styrke og udvikle løsninger, der går på tværs af flere kommunale serviceområder. De tværgående løsninger medfører, at borgere med komplekse og sammensatte problemer får færre sagsbehandlere at forholde sig til og færre steder, de skal henvende sig til.

  Læs mere
 • Nyhed

  Omstillinger, helhed og ledelse på dagsordenen

  2019 er netop skudt i gang og folketingsvalget er på alles læber. Det vil selvfølgelig sætte sit præg på den nationale arena i foråret. Tilsvarende vil resultatet på den ene eller anden måde helt sikkert få betydning for kommunerne efterfølgende.

  Læs mere
 • Nyhed

  Store forskelle på kommunernes udgifter til specialtilbud og -skoler

  Flere kommuner oplever stigende udgifter til specialtilbud- og skoler. Sammen med syv kommuner har KL’s Konsulentvirksomhed undersøgt takstforskelle kommunerne imellem på sammenlignelige specialtilbud og -skoler. Selv om der er tale om den samme type af tilbud, er der ofte store forskelle i kommunernes udgifter

  Læs mere
 • Nyhed

  Store udfordringer – lokale løsninger

  I et internationalt perspektiv har Danmark en bemærkelsesværdigt decentral offentlig sektor. KØF 2019 indledes med en drøftelse af, hvorfor vi har valgt den model – og hvor den er på vej hen. Derefter zoomes der ind på de største aktuelle udfordringer, som ”verdens stærkeste” kommuner skal løse her og nu.

  Læs mere
 • Nyhed

  Mere viden skal give klogere styring af socialområdet

  Vi ved reelt ikke nok om, hvad årsagerne er til udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde på området, og der er både generelt og i den enkelte kommune behov for et langt stærkere grundlag at tage de politiske og strategiske drøftelser om udviklingen af området på baggrund af.

  Læs mere
 • Nyhed

  Bestilling af stand på Kommunaløkonomisk Forum 2019

  Ønsker din organisation eller virksomhed at være repræsenteret på Kommunaløkonomisk Forum 2019 - så bestil en stand!

  Læs mere
 • Nyhed

  Omsæt nøgletal til gevinster på vejområdet

  Nyt nøgletalskoncept fra KL på vejområdet kaster lys over kommunernes driftsudgifter på vejområdet. Et kig på udvalgte kommunernes nøgletal byder på en masse spørgsmål og forundring, som kan omsættes til læring, inspiration og gevinster på tværs af sektoren.

  Læs mere
 • Nyhed

  Styrk indsatsen til udsatte børn og unge via nøgletal

  KL udgiver i februar en ny nøgletalspublikation om udsatte børn og unge. Publikationen viser, at udviklingen går i den rigtige retning, men at der stadig er udfordringer at tage hånd om. Publikationen kan danne afsæt for den enkelte kommunes fokusering og udvikling af den fremadrettede indsats for udsatte børn og unge. Af Bodil Helbech Hansen, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat og Maria Pilegaard, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Øget samarbejde giver nye styringsmuligheder

  Kommunerne fortsætter med at opruste på sundhedsområdet. Det viser en opgørelse af udviklingen i det sundhedsfaglige personale, som er ansat i kommunerne. Af Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent i KL’s Center for Social og Sundhed og Christian Hejlesen, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere udsatte ledige i job

  Dansk økonomi er på vej tilbage til niveauet før krisen, og virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft. Mange danskere befinder sig fortsat langt fra eller står helt uden for arbejdsmarkedet, men hvordan kommer flere udsatte ledige i job? Det er et af temaerne på KL’s jobCAMP, som skydes i gang torsdag den 10. november. Af Rasmus Trudsø Telling, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere