Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

11-20 af 76 resultater
 • Administrativ information

  Udgifterne på social- området stiger: Nu er der ny viden om årsagerne

  Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år. Et nyt projekt fra KL kaster lys over årsagerne til udgiftspresset.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kan ældreplejen målrettes?

  Er vi på vej med en Sverigesmodel på ældreområdet? Danske data og svenske erfaringer tyder på, at der er både menneskelige og økonomiske potentialer i at understøtte ældre i at blive i eget hjem længst muligt. Hvis de danske kommuner skal lykkes med det, kræver det overblik, nye styringsmodeller og politisk mod.

  Læs mere
 • Nyhed

  Er det tid til at give fritids- og klubtilbud et eftersyn?

  Loven om Justeringen af folkeskolen har igen sat spot på folkeskolen, men ændringen giver også anledning til at sætte lys på kommunernes strategi på fritids- og klubområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digitalisering af administrationen giver bedre prioritering af ressourcer

  Kommunerne har i mange år arbejdet med at effektivisere administrationen og er kommet rigtig langt gennem blandt andet digitalisering af de administrative arbejdsgange. Et nyt inspirationskatalog fra KL viser nye veje og sætter fokus på at sprede de gode erfaringer.

  Læs mere
 • Nyhed

  E-handel er dit buzzword, når du skal i dialog med din indkøbsafdeling

  Giver ’e-handel’ dig en fornemmelse af økonomiske muligheder? Hvis ikke, så læs med her og find ud af, hvorfor e-handel bør være på din radar. E-handel er et redskab, der kan understøtte, at din kommune opnår økonomiske gevinster, der ikke sker på bekostning af kerneydelserne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Inspiration til bedre brug af data på sundheds- og ældreområdet

  Selv om kommunerne anvender data i stor stil på sundheds- og ældreområdet, efterspørger mange kommuner bedre data på området. Det viser et nyt projekt fra KL og KL’s Konsulentvirksomhed. Det handler blandt andet om kompetencer og tilgængelighed.

  Læs mere
 • Nyhed

  Største vækst i serviceudgifterne i mange år

  I Danmark bliver der i disse år markant flere af de ældste ældre og samtidigt vokser størrelsen på de yngste årgange. Det betyder pres på serviceudgifterne. Og udfordringen for kommunerne bliver ikke mindre i de kommende år. Kommunernes regnskaber for 2018 afspejler denne udvikling og udviser den største vækst i serviceudgifterne i en årrække

  Læs mere
 • Nyhed

  Inspiration til styring af det specialiserede voksenområde

  Det kan være svært for kommunerne at styre økonomien på det specialiserede voksenområde, som omfatter indsatser til borgere med for eksempel handicap eller sindslidelser. VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne kan videreudvikle den økonomiske styring på området.

  Læs mere
 • Nyhed

  Tværgående familieindsats – nøglen til succes for udsatte familier?

  Helhedsorienterede indsatser har længe været det nye sort på socialområdet. Men hvad skal der til for at nå i mål med en tværgående indsats over for familier?

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere småbørn udfordrer planlægningen af dagpasningen

  Kommunerne vil i de kommende år opleve et dobbelt demografisk pres. Ikke alene antallet af ældre forventes at stige, men også antallet af børn vil stige mærkbart. Samlet stiger behovet for pasning af børn i alderen 0-5 år formentlig med omkring 50.000 pladser de kommende 10 år.

  Læs mere