Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

1-10 af 74 resultater
 • Administrativ information

  Når data skaber værdi

  Data bliver ofte italesat som ”det nye guld”. Det gælder også i kommunerne, hvor der bliver stadig større opmærksomhed på mulighederne i de enorme datamængder. Det stiller store krav til kommunerne, når der skal sikres kvalitet i data og registreringer. Og det stiller store krav til de enkelte datamedarbejdere, hvis der skal skabes reel værdi af data.

  Læs mere
 • Nyhed

  Bæredygtighed og bundlinje

  Kommunerne har en stor interesse for bæredygtigt indkøb. Der er et ønske om at anvende indkøbsmusklen til at sætte fokus på at fremme det sociale ansvar og grønne indkøb. I praksis er det dog ikke altid lige til at føre bæredygtigheden ud i livet, men der er masser af håb forude.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Længe ventet analyse om KMF

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 er der gennemført en analyse af kommunernes udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet (KMF) i 2018. Analysen viser tydeligt, at udgifterne til KMF har udviklet sig atypisk i 2018 og med større variation på tværs af kommunerne end hidtil set.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Flere elever modtager specialtilbud

  Andelen af elever i specialtilbud har over de sidste fire skoleår været stigende. Er udviklingen udtryk for en bevidst prioritering i de enkelte kommuner, og hvad betyder det for udgifterne på det almene skoleområde?

  Læs mere
 • Administrativ information

  Kommunerne udnytter rammerne for at prioritere velfærd

  Stigende velstand og forventninger samt pres på kommunernes serviceområder understreger behovet for at finde nye løsninger på velfærdsområderne

  Læs mere
 • Administrativ information

  Tre trin til råderum

  Den kommunale sektor skal køre længere på literen. Det er ikke nyt, men det kan være en udfordrende proces at identificere hvor og hvordan, der kan skabes nyt råderum i en presset økonomi. KL har derfor udviklet redskabet ’Tre trin til råderum’, der understøtter en lokal dialog om muligheder og arbejdet for at skabe råderum.

  Læs mere
 • Nyhed

  Muligheder i fremtidens velfærd

  Der er i disse år store forventninger til den velfærd, som kommunerne skal kunne levere nu og fremadrettet til borgerne. Men hvordan sikrer vi, at forventninger og muligheder følges ad? Kommunaløkonomisk Forum sætter i år fokus på fremtidens velfærd.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvad ved vi om beboerne i plejeboliger?

  Omkring 40.000 borgere over 65 år bor i en plejebolig. Tallet har været stabilt de seneste 10 år, men bag tallet ses både forskydning og stabilitet. For eksempel at antallet af yngre i plejebolig ser ud til at stige, og at rigtigt mange er akut indlagt på hospitalet, kort inden de flytter ind i en plejebolig. Det har betydning både for forståelsen af området i dag og koordination af indsatser overfor plejekrævende borgere fremover.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ændrede familiemønstre kan ændre plejebehovet i fremtiden

  Som vi lever nu, vil flere enlige øge behovet for offentlig service. Familiemønstret for fremtidens ældre kan øge kommunernes udfordringer med at levere service til dem, som har behov for det.

  Læs mere
 • Nyhed

  Brug indkøbs- ressourcerne klogt

  Kommunerne har gennem de sidste år øget konkurrenceudsættelsen. Men man kan stadig argumentere for, at der blot kradses i overfladen. En anden organisering af indkøbsfagligheden og et nyt fokus på opgaven kan sandsynligvis bidrage til et endnu større økonomisk råderum.

  Læs mere