Økonomisk perspektiv

Flere nyheder om økonomisk perspektiv

1-10 af 75 resultater
 • Nyhed

  Tre trin til råderum

  Den kommunale sektor skal køre længere på literen. Det er ikke nyt, men det kan være en udfordrende proces at identificere hvor og hvordan, der kan skabes nyt råderum i en presset økonomi. KL har derfor udviklet redskabet ’Tre trin til råderum’, der understøtter en lokal dialog om muligheder og arbejdet for at skabe råderum.

  Læs mere
 • Nyhed

  Muligheder i fremtidens velfærd

  Der er i disse år store forventninger til den velfærd, som kommunerne skal kunne levere nu og fremadrettet til borgerne. Men hvordan sikrer vi, at forventninger og muligheder følges ad? Kommunaløkonomisk Forum sætter i år fokus på fremtidens velfærd.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvad ved vi om beboberne i plejeboliger?

  Omkring 40.000 borgere over 65 år bor i en plejebolig. Tallet har været stabilt de seneste 10 år, men bag tallet ses både forskydning og stabilitet. For eksempel at antallet af yngre i plejebolig ser ud til at stige, og at rigtigt mange er akut indlagt på hospitalet, kort inden de flytter ind i en plejebolig. Det har betydning både for forståelsen af området i dag og koordination af indsatser overfor plejekrævende borgere fremover.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ændrede familiemønstre kan ændre plejebehovet i fremtiden

  Som vi lever nu, vil flere enlige øge behovet for offentlig service. Familiemønstret for fremtidens ældre kan øge kommunernes udfordringer med at levere service til dem, som har behov for det.

  Læs mere
 • Nyhed

  Brug indkøbs- ressourcerne klogt

  Kommunerne har gennem de sidste år øget konkurrenceudsættelsen. Men man kan stadig argumentere for, at der blot kradses i overfladen. En anden organisering af indkøbsfagligheden og et nyt fokus på opgaven kan sandsynligvis bidrage til et endnu større økonomisk råderum.

  Læs mere
 • Nyhed

  Tre inspirationskilder til økonomisk råderum

  I alle landets kommuner arbejdes der med at skabe nyt økonomisk råderum. Kommunerne anvender mange greb i jagten efter mest mulig tid til kerneopgaven, høj faglig kvalitet og rum til politiske prioriteringer, men kender I vejene til inspiration? KL’s idébank, FLIS styringscockpit og konferencen ’Kommunal-økonomisk Råderum 2019’ er veje til inspiration på tværs af den kommunale sektor.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Udgifterne på social- området stiger: Nu er der ny viden om årsagerne

  Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år. Et nyt projekt fra KL kaster lys over årsagerne til udgiftspresset.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kan ældreplejen målrettes?

  Er vi på vej med en Sverigesmodel på ældreområdet? Danske data og svenske erfaringer tyder på, at der er både menneskelige og økonomiske potentialer i at understøtte ældre i at blive i eget hjem længst muligt. Hvis de danske kommuner skal lykkes med det, kræver det overblik, nye styringsmodeller og politisk mod.

  Læs mere
 • Nyhed

  Er det tid til at give fritids- og klubtilbud et eftersyn?

  Loven om Justeringen af folkeskolen har igen sat spot på folkeskolen, men ændringen giver også anledning til at sætte lys på kommunernes strategi på fritids- og klubområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digitalisering af administrationen giver bedre prioritering af ressourcer

  Kommunerne har i mange år arbejdet med at effektivisere administrationen og er kommet rigtig langt gennem blandt andet digitalisering af de administrative arbejdsgange. Et nyt inspirationskatalog fra KL viser nye veje og sætter fokus på at sprede de gode erfaringer.

  Læs mere