Økonomisk perspektiv

Flere nyder om økonomisk perspektiv

1-10 af 94 resultater
 • Nyhed

  Tværgående familieindsats – nøglen til succes for udsatte familier?

  Helhedsorienterede indsatser har længe været det nye sort på socialområdet. Men hvad skal der til for at nå i mål med en tværgående indsats over for familier?

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere småbørn udfordrer planlægningen af dagpasningen

  Kommunerne vil i de kommende år opleve et dobbelt demografisk pres. Ikke alene antallet af ældre forventes at stige, men også antallet af børn vil stige mærkbart. Samlet stiger behovet for pasning af børn i alderen 0-5 år formentlig med omkring 50.000 pladser de kommende 10 år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Skærmbesøg kan give kommunerne økonomisk råderum

  Halvdelen af kommunerne er i gang med at implementere skærmbesøg i den kommunale praksis. En ny rapport fra PA Consulting tyder på, at yderligere implementering af skærmbesøg kan frigive knap 300 millioner kroner over fem år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fokus på økonomistyring af tværgående løsninger

  Mange kommuner er i gang med at styrke og udvikle løsninger, der går på tværs af flere kommunale serviceområder. De tværgående løsninger medfører, at borgere med komplekse og sammensatte problemer får færre sagsbehandlere at forholde sig til og færre steder, de skal henvende sig til.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nøgletal er en forudsætning for omstilling og udvikling på ejendomsområdet

  Kommunerne er gået sammen om at udvikle nøgletal på ejendomsområdet, og samarbejdet er et skridt på vejen til succes.

  Læs mere
 • Nyhed

  Omstillinger, helhed og ledelse på dagsordenen

  2019 er netop skudt i gang og folketingsvalget er på alles læber. Det vil selvfølgelig sætte sit præg på den nationale arena i foråret. Tilsvarende vil resultatet på den ene eller anden måde helt sikkert få betydning for kommunerne efterfølgende.

  Læs mere
 • Nyhed

  Store forskelle på kommunernes udgifter til specialtilbud og -skoler

  Flere kommuner oplever stigende udgifter til specialtilbud- og skoler. Sammen med syv kommuner har KL’s Konsulentvirksomhed undersøgt takstforskelle kommunerne imellem på sammenlignelige specialtilbud og -skoler. Selv om der er tale om den samme type af tilbud, er der ofte store forskelle i kommunernes udgifter

  Læs mere
 • Nyhed

  Store udfordringer – lokale løsninger

  I et internationalt perspektiv har Danmark en bemærkelsesværdigt decentral offentlig sektor. KØF 2019 indledes med en drøftelse af, hvorfor vi har valgt den model – og hvor den er på vej hen. Derefter zoomes der ind på de største aktuelle udfordringer, som ”verdens stærkeste” kommuner skal løse her og nu.

  Læs mere
 • Nyhed

  Mere viden skal give klogere styring af socialområdet

  Vi ved reelt ikke nok om, hvad årsagerne er til udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde på området, og der er både generelt og i den enkelte kommune behov for et langt stærkere grundlag at tage de politiske og strategiske drøftelser om udviklingen af området på baggrund af.

  Læs mere
 • Nyhed

  Bestilling af stand på Kommunaløkonomisk Forum 2019

  Ønsker din organisation eller virksomhed at være repræsenteret på Kommunaløkonomisk Forum 2019 - så bestil en stand!

  Læs mere