Økonomi og styring

Økonomiforhandlinger 2019

Hvert år forhandler KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.

Økonomiaftalen 2019

Økonomiaftalen for 2019 indebærer et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 17,8 mia. Derudover videreføres finansieringstilskuddet.