Økonomi og Administration Økonomi og styring

Aftale om kommunernes økonomi 2023

Hvert år forhandler KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år.

Hvert år forhandler KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år.

Aftalen for 2023
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning og yderligere finansiering. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét. 

  • PDF

    Aftale om kommunernes oekonomi for 2023.pdf

Med aftalen for 2023 er der afsat ramme og finansiering til at fastholde serviceniveauet, når der kommer flere ældre og børn. Den kommunale serviceramme udgør i 2023 samlet set 287,8 mia. kr. inkl. reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet og øvrige reguleringer på bloktilskudsaktstykket. Med aftalen afsættes endvidere i alt 18,5 mia. kr. i 2023 til kommunale anlæg som fx daginstitutioner, skoler, plejehjem, veje, renoveringer mv.

Kommunerne kompenseres endvidere for Coronaudgifter med 0,6 mia. kr. i 2022. Kompensationen går til bl.a. indkøb af værnemidler, ekstra rengøring og øgede personaleudgifter. Endeligt kompenseres kommunerne for udgifter til modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine med 0,2 mia. kr. i 2022.

Pressemeddelese

×

Log ind