Økonomi og Administration Økonomi og styring

Aftale om kommunernes økonomi 2022

Hvert år forhandler KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år.

Aftalen for 2022

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning og yderligere finansiering. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.


  • PDF

    aftale om kommunernes oekonomi for 2022.pdf

Med aftalen for 2022 er der afsat ramme og finansiering til at fastholde serviceniveauet, når der kommer flere ældre og børn. Den kommunale serviceramme udgør i 2022 samlet set 275,6 mia. kr. Med aftalen afsættes endvidere i alt 19.9 mia. kr. til kommunale anlæg. De fysiske rammer for vores velfærd skal sikres, og daginstitutioner, skoler, plejehjem og veje kan udbygges og renoveres. Kommunerne kompenseres for Coronaudgifter med 1,3 mia. kr. i 2021. Kompensationen går til bl.a. indkøb af værnemidler, ekstra rengøring og øgede personaleudgifter.

Pressemeddelelse

KL og regeringen har indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2022 Her er økonomiaftalen for 2022:

×

Log ind