Økonomi og Administration Økonomi og styring

Økonomiaftalen 2020

Hvert år forhandler KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år.

Aftalen for 2020

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning og yderligere finansiering. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.

  • PDF

    Aftale om kommunernes økonomi for 2020

Aftalen for 2020 indeholder et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. Derudover indeholder aftalen en permanent annullering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og de faldende udgiftslofter, hvilket samlet set betyder, at kommunernes serviceramme løftes med 2,2 mia. kr. ift. det udgiftsloft for 2020, som Folketinget har vedtaget. Samtidig hæves anlægsrammen med 1,3 mia. kr., og finansieringstilskuddet videreføres.

PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE KL og regeringen har indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2020

×

Log ind