Økonomi og styring Økonomi på overførselsområdet

Økonomipjecer på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet har i mange år været præget af store forandringer. Reformer af førtidspension og fleksjob, af kontanthjælp og sygedagpenge samt ændrede forudsætninger for den beskæftigelsesrettede indsats og en forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats har vendt op og ned på, hvordan økonomien på beskæftigelsesområdet er sammensat, og hvordan området kan styres.

Denne pjece er udarbejdet af KL med støtte fra KommuneKredit med henblik på at understøtte kommunerne i økonomistyringen på beskæftigelsesområdet. I pjecen præsenteres grundlæggende begreber relateret til den økonomiske styring af beskæftigelsesområdet, og der præsenteres en række perspektiver vedrørende budgetlægning og –opfølgning.

Pjecen har således to grundlæggende formål. Den skal for det første fungere som en ABC om økonomien på beskæftigelsesområdet, der både giver overblik og forklarer væsentlige begreber, sådan at pjecen kan bruges aktivt i økonomistyringen på området – både som opslagsværk og som inspirationsguide.

For det andet skal den gøre læseren i stand til at gøre sig overvejelser omkring styringen af området. Herunder særligt i forhold til budgetlægning og –opfølgning, hvor ændrede lovgivning og forudsætninger konstant kræver stort fokus.

Pjecen er lavet i to udgaver, hvor målgruppen for den ene pjece består af medlemmer af kommunernes beskæftigelsesudvalg, der ønsker at komme et spadestik dybere ned i beskæftigelsesområdet med henblik på at sikre politisk ejerskab af beskæftigelsespolitikken i den enkelte kommune. Målgruppen for den anden pjece består af økonomikonsulenter på beskæftigelsesområdet, der ønsker at forstå sammenhænge mellem de forskellige styringsmekanismer og som kan have behov for perspektiver på den løbende økonomistyringen af området.

  • PDF

    Økonomistyring på beskæftigelsesområdet (konsulent)

  • PDF

    Økonomistyring på beskæftigelsesområdet (politisk)

×

Log ind