Økonomi og styring

Økonomi på integrationsområdet

Udviklingen på integrationsområdet stiller store krav til kommunernes indsats.

Udviklingen på området har i mange år været nogenlunde stabil, men i 2014 begyndte antallet af asylansøgere for alvor at stige. 2015 blev året, hvor antallet af flygtninge og familiesammenførte satte rekord sammenlignet med de seneste mange år. Udviklingen er efterfølgende stagneret og forventes i år at være på niveau med det man så tidligere. Tilgangen de seneste år har dog betydet, at rigtig mange flygtninge over de seneste år har skullet og fortsat skal integreres i kommunerne.

Det stiller store krav til kommunernes indsats på området. Samtidig er det meget vanskeligt at vurdere, hvordan udviklingen kommer til at se ud fremadrettet. Der er i de seneste år blevet indført en del nye regler, tilskud og lignende. Nedenstående pjece er derfor udarbejdet som en hjælp til økonomistyringen på området.