Økonomi og styring Offentlig-privat samarbejde

Vejledning til beregning af friplejeboligtakster

KL har i samarbejde med BDO udarbejdet en ny vejledning til beregning af friplejeboligtakster med sparring fra både kommuner og erhvervsorganisationer

Kommunen og friplejeboligleverandøren bør som udgangspunkt aftale sig frem til en afregningstakst.

Men hvis dette ikke er muligt, skal friplejeboligleverandøren afregnes efter kommunens egne langsigtede gennemsnitlige omkostninger ved levering af samme ydelse.

Vejledningen indeholder en gennemgang af

 • hvordan hver enkelt kommune kan skabe et overblik over alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med at have plejeboliger;
 • hvordan omkostningerne til pleje og omsorg og evt. forskellige aktivitetsniveauer heraf kobles med omkostninger til fællesarealer samt overhead for at kunne fastsætte afregningspriser for en døgntakst for en plejeboligplads.

Foruden vejledningen har KL og BDO udviklet følgende værktøjer, der kan understøtte prisfastsættelsen og gennemsigtigheden i disse:

 • en excel-skabelon til konkret beregning af friplejeboligtakster og en trin-for-trin vejledning til at benytte excel-skabelonen
 • en tjekliste over omkostningsposter (appendiks A)
 • forslag til disposition i et støttenotat, hvor kommunerne kan beskrive og formidle fremgangsmåde og understøtte gennemsigtigheden i afgrænsninger mv. (tillæg B)

Vejledningsmaterialet skal ses som frivillige redskaber til at foretage takstberegningerne.

 • PDF

  Vejledning om beregning af friplejeboligtakster.pdf

 • XLSX

  Excelskabelon til beregning af friplejeboligtakst.xlsx

 • PDF

  Vejledning til excelskabelon om beregning af friplejeboligtakster.pdf

Link til webinar: Lancering af ny vejledning til beregning af friplejeboligtakster

https://vimeo.com/event/3181055/cddcfedce5

 

×

Log ind