Udbudsloven implementerer dels det klassiske udbudsdirektiv (2014/24/EU) i Danmark og omfatter således de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU’s tærskler.

Loven omfatter endvidere procedureregler for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdi. Endelig indeholder loven andre relaterede bestemmelser, f.eks. vedrørende tilbudsgivers gæld til det offentlige og håndhævelse af udbudsreglerne.

Udbudsloven gælder for alle offentlige myndigheder og for offentligretlige organer. Loven fastlægger procedurer for en række offentlige indkøb. Procedurereglerne vedrører bl.a. udvælgelse af leverandører, tilbudsvurdering og kontraktdeling.

Indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier skal følge procedurerne for EU-udbud. For sociale og andre specifikke tjenesteydelser gælder et lightregime. Indkøb af varer og tjenesteydelser, der ligger under EU’s tærskler reguleres på forskellig vis afhængigt af, om de har grænseoverskridende interesse og om kontraktsummen ligger over eller under 500.000 kr.

Nedenfor kan du læse mere om udbudsloven samt forslaget til udbudsloven, som indeholder bemærkninger.

Vejledning til udbudsloven
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til udbudsloven. Find den nedenfor.

 

  • PDF

    Det_klassiske_Udbudsdirektiv_2014-24-EU (2).pdf

  • PDF

    Forslag_til_udbudslov_med_bem-rkninger (1).pdf

  • PDF

    Udbudsloven_-_vejledning_om_udbudsreglern-1 (1).pdf

×

Log ind