Økonomi og styring Offentlig-privat samarbejde

Ny vejledning til beregning af timepriser på fritvalgsområdet under godkendelsesordningen

Med afbureaukratiseringsreformen i 2013 fik kommunerne løsere rammer til at beregne timepriserne. KL oplever dog, at der er en efterspørgsel fra kommunerne om at få en opdateret vejledning og værktøjer til, hvordan man kan beregne timepriserne.

KL har i samarbejde med BDO udarbejdet en ny vejledning til udarbejdelse af timeprisberegning for hjemmepleje med sparring fra både kommuner og erhvervsorganisationer.

Vejledningen indeholder en gennemgang af

  • hvordan hver enkelte kommune kan skabe et overblik over alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med at levere hjemmehjælp
  • hvordan omkostningerne til hjemmehjælp kobles med aktivitetsniveauet i hjemmeplejen for at kunne fastsætte afregningspriser for hjemmehjælp.

Foruden vejledningen har KL og BDO udviklet følgende værktøjer, der kan understøtte prisfastsættelsen og gennemsigtigheden i disse:

  • en excel-skabelon til konkret timeprisberegning og en trin-for-trin vejledning til at benytte excel-skabelonen
  • en tjekliste over omkostningsposter (appendix A)
  • forslag til disposition i et støttenotat, hvor kommunerne kan beskrive  og formidle fremgangsmåde og understøtte gennemsigtigheden i afgrænsninger mv. (appendix B)

Vejledningsmaterialet skal ses som frivillige redskaber til at foretage timeprisberegningerne.

 Link til optagelsen af webinaret Lancering af ny vejledning på frit valgs området:

https://vimeo.com/777322477/c6d8e79bcd

  • TXT

    Chat Webinar Lancering af ny vejledning til beregning af timepriser på fritvalgsområdet.txt

 

 

×

Log ind