Økonomi og styring

Mere sammenhængende offentlig service

En mere effektiv, bedre og integreret offentlig sektor skal sikre sammenhængende velfærd i øjenhøjde med den enkelte borger.

Fire nationale mål

Regeringen, KL og flere andre organisationer er blevet enige om fire overordnede nationale mål for, hvordan den offentlige sektor bør udvikles. De fire mål er: Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor, mere frihed og tid til velfærd, Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet, attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum.

KL arbejder for en bedre sammenhængende velfærd

KL offentliggjorde tidligere på året udspillet - "Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder". Udspillet indeholder KL's input til ti områder, hvor sammenhængsreformen kan forbedre snitfladerne mellem kommunerne og den øvrige del af den offentlige sektor, så bedre og mere velfærd for borgerne opnås. 

Områderne bærer alle præg af, at de lovgivningsmæssige rammer eller myndighedsgrænserne skaber barrierer for den bedst mulige vej for borgere og virksomheder gennem det offentlige system, og forslagene på områderne er udgangspunktet for KL i arbejdet med sammenhængsreformen.

  • PDF

    Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder