Økonomi og Administration Økonomi og styring

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2021: Mød disse oplægsholdere

KL skyder 2021 i gang med en nytænkt digital udgave af Kommunaløkonomisk Forum. Konferencen bliver afsættet til at tage en politisk drøftelse af, hvor kommunestyret skal bevæge sig hen, og hvordan de aktuelle udfordringer på de store velfærdsområder skal tackles i budgettet for 2022.

Med corona-krisen blev Danmark lukket ned, og vilkårene for dansk økonomi ændret markant. Men krisen medførte også, at der på kort tid blev tænkt nyt og indført nye løsninger. Erfaringerne peger fremad og kan være med til at understøtte udviklingen af den kommunale velfærd.

2020 har således på alle måder været et usædvanligt år, som trækker spor i samfundsdebatten, og som efterlader en masse ubesvarede spørgsmål, såsom: Hvordan sikrer vi os, at kommunerne kan levere den højest mulige kvalitet i velfærdsydelserne indenfor de eksisterende rammer? Hvordan får vi råd til det hele i en tid, hvor Corona-krisen har sat sit præg på kommunernes økonomi og råderum, samtidig med at udfordringer såsom klima og demografi, der eksisterede før pandemien, brød ud, fortsat er aktuelle? Og hvilke drøftelser bør vi tage på de store velfærdsområder som fx børne-, sundhed/ældre-, social- og beskæftigelsesområdet i forhold til budget 2022?

KØF 2021 sætter under overskriften ”Ny virkelighed – ny velfærd?” fokus på at give konkrete input til at adressere disse spørgsmål i en nytænkt digital version af KØF, som bliver sendt live fra KL-huset torsdag d.14. januar 2021 kl. 09.00-13.00.

Vi håber, at I vil bruge anledningen til at kommunalbestyrelsen, medarbejdere og ledere med interesse i kommunaløkonomi hører og ser konferencen og bruger den som fælles afsæt for de politiske drøftelser i netop jeres kommune om budget 2022.

Nedenfor findes plancherne fra KØF 2021:

 • PDF

  Kan vi være vores vefærd bekendt.pdf

 • PDF

  Grib de unge før de falder.pdf

 • PDF

  Nye veje for elever med særlige behov.pdf

 • PDF

  Tid til rehabiliterende sygepleje.pdf

 • PDF

  Klimadagsorden i en kommunal kontekst.pdf

 • PDF

  Valg til kommuner og regioner i en coronatid.pdf

 • PDF

  Valgkamp på sociale og digitale medier.pdf

 • PDF

  Dansk økonomi frem mod 2030 i en coronatid.pdf

Programmet for KØF 2021

Årets KØF rammesættes med en analyse af, hvilke scenarier vi ser ind i for dansk økonomi og for råderummet for offentligt forbrug.

Derefter tager vi fat på at drøfte, hvordan kommunerne som velfærdsproducenter kan levere en service, der i indhold og kvalitet kan favne alle borgere?

Den offentlige sektor har en bunden opgave med at skulle imødekomme behovene hos både meget ressourcesvage borgere og borgere, der er i stand til at sætte ord på deres forventninger til den offentlige sektor. Hvordan løser man bedst denne komplekse udfordring og hvad betyder det for velfærdssamfundets legitimitet? Hvori består den politiske ledelsesopgave og hvad er der i værktøjskassen? Er en nærhedsreform en del af svaret?   

Regeringens nye kommission for andengenerationsreformer skal vi også høre nærmere om. Hvorfor der er behov for en kommission, hvad skal den, og hvordan den vil gå til opgaven? Hvilken rolle kan kommunerne komme til at spille?

Budgetprocessen for 2022 står for døren, og til den har vi samlet de vigtigste budskaber og indspark. Foruden et besøg på de store velfærdsområder, stiller vi skarpt på den grønne omstilling, og hvordan kommunerne får mest CO2 reduktion for pengene.

2021 er valgår i kommunerne, og det fortjener også opmærksomhed. Vi får en politisk analyse af det kommende kommunalvalg med trends og tendenser, hvorefter vi guides igennem oplægget ”Sådan vinder du valget”.

Med en kombination af både de store sigtelinjer og konkrete indspark skal vi omkring de mest aktuelle velfærdsdagsordener med besøg fra eksperter, velfærdsiagttagere og politikere.

Se hele programmet herunder:  

 Vel mødt til KØF 2021 – sammen hver for sig 

Tilmelding til konferencen

 

Mød blandt andet

 

Materialer fra Kommunaløkonomisk Forum 2020

KØF 2020 satte under overskriften "Velfærd til debat" - forventninger og muligheder" fokus på at styrke såvel den nationale som den lokale debat om, hvad der er god kvalitet i velfærd, og hvordan vi skaber den.

Læs mere om KØF 2020 her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind