Økonomi og Administration Økonomi og styring

Kommunaløkonomisk Forum 2022

KL byder den 13. januar velkommen til et virtuelt Kommunaløkonomisk Forum 2022

KL omlægger Kommunal Økonomisk Forum til en virtuel konference den 13. januar 2022.

”Hånd om velfærden”.

På dette års KØF vil vi sætte fokus på arbejdskraftsudfordringen. Manglen på arbejdskraft mærkes allerede i dag både i den private og offentlige sektor, men vil kun blive stærkere i årene, der kommer. Hvad betyder det for mulighederne for at udvikle velfærden på tværs af landet, hvilke dilemmaer rejser det og hvordan håndterer vi dem klogest?  

Svarene skal vi lede efter indenfor flere arenaer: Hvad skal balancen være mellem den private og den offentlige sektors behov for arbejdskraft? Kan vi i stigende grad gøre brug af arbejdskraftsbesparende teknologi i begge sektorer? Ingen løsninger er nemme, men det bliver ikke desto mindre én af de vigtigste politiske opgaver at finde svar på, hvordan vi fremtidssikrer velfærden.

Fremtidssikring af den borgernære velfærd er også målet, når vi i kommunerne skal diskutere med hinanden, hvordan vi værner bedst om den unikke danske kommunemodel. Vi har forskellige udfordringer på tværs af landet, og vi forandrer os i forskellige retninger. Men alle kommuner skal lægge et budget, og kommunerne skal samlet set overholde de aftaler, vi indgår med regeringen. Så hvordan håndterer vi bedst forskellighed og forandringer på tværs af kommuner, når vi skal koordinere vores budgetter? Hvad stiller det af krav til den enkelte kommunalbestyrelse? Den diskussion tager vi hul på på KØF og fortsætter ind i 2022. 

 

Her finder du plancher fra dagen: 

 • PDF

  Philipp Schröder Professor i økonomi, Aarhus universitet.pdf

 • PDF

  Per Christiansen, medlem af Reformkommissionen.pdf

 • PDF

  Peter Julius, CEO Partner i innovationshuset Public Intelligence.pdf

 • PDF

  Anders Kofod-Petersen, Professor i anvendt kunstig intelligens.pdf


 • PDF

  Arne Ullum, Ansvarlig chefredaktør for NB økonomi.pdf

 • Marianne Dahl - Managing Director & Partner ved Boston Consulting Group.pdf

 • PDF

  Mangel på arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet.pdf

Morten Mandøes introduktion i de politiske forsamlingshuse: https://vimeo.com/664751621/0252795421

 

Program for dagen:

 • PDF

  Program KØF 2022 - Virtuel konference.pdf

 

×

Log ind