Økonomi og styring Kommunal økonomi a-z

Tilskud og udligning

Udligningssystemets formål er at udjævne forskellene mellem kommunerne. Gennem udligningen mindskes forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau.

Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper.

Neden for kan du læse mere om ordningerne for udligning af kommunernes skattegrundlag og udgiftsbehov og om fordelingen af det statslige bloktilskud til kommunerne m.m.

Links

Link til økonomi- og indenrigsministeriet - Tilskud og udligning

×

Log ind