Økonomi og styring Kommunal økonomi a-z

Skattetal

Kommunerne har selvstændig udskrivningsret til kommunal indkomstskat og de kommunale ejendomsskatter, grundskyld og dækningsafgifter. Udskrivningsretten betyder, at hver kommune inden for de gældende rammer selv kan fastsætte niveauet for de skatter, den vil opkræve.

Herudover får kommunerne en andel af indtægten fra selskabsskat, forskerskat og dødsboskatter. I gennemsnit stammer cirka halvdelen af en kommunes indtægter fra de kommunale skattekilder.

Links

×

Log ind