Økonomi og styring Kommunal økonomi a-z

Pris- og lønskøn til brug for budgetlægningen

Her ligger KL's seneste pris- og lønskøn for perioden 2022 til 2027.

Fra 2010 og frem benyttes en ny metode til opgørelse af pris- og lønskønnene jf. budgetvejledningsskrivelsen G.1-1: Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2010-2013. 

Den nye opgørelsesmetode medfører bl.a., at pris- og lønopgørelsen overgår fra både at omfatte de kommunale service- og anlægsudgifter til alene at omfatte de kommunale serviceudgifter, der i sagens natur kun vedrører drift.

Se seneste pris- og lønudvikling i boksen nedenfor. 

Hvis du har brug for PL-udvikling for tidligere år, kan du finde det i filen ”Historisk PL-oversigt".

  • XLS

    Historisk pl oversigt juni 2023.xls

 

×

Log ind