Kommunal økonomi a-z

Aftaler med regeringen

Siden 1979 har KL og regeringen stort set hvert år i juni måned indgået en aftale om næste års økonomi i kommunerne. Det sker som led i det generelle budgetsamarbejde mellem regeringen og kommunerne.

Aftalerne indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning.

Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét. Nedenfor er der links til henholdsvis de senere års økonomiaftaler samt KL-nyheder om aftalerne.