Økonomi og styring Indkøb

Indkøb er en del af kerneforretningen

Der er et stort potentiale forbundet med at inddrage indkøbsfaglige kompetencer, når der købes tjenesteydelser på velfærdsområderne, så der i sidste ende opnås de bedste løsninger til gavn for borgeren. Det handler om at skabe eller udbygge et endnu bedre samspil mellem fagligheder og bruge relevante værktøjer fra indkøbsområdet med henblik på at opnå en bedre opgaveløsning og arbejdstilrettelæggelse på fagområderne

¾ af kommunernes indkøb udgøres af tjenesteydelser, herunder en lang række tjenesteydelseskøb knyttet direkte til opgaveløsningen på de store velfærdsområder. Næste skridt i professionaliseringen af kommunernes forbrug og indkøb er således at bruge de indkøbsfaglige kompetencer i endnu højere grad i kerneforretningen, hvor størstedelen af kommunernes forbrug og indkøb foretages. Dette for at bidrage til eksempelvis opgaveløsningen på velfærdsområderne.

Indkøbsfagligheden er med andre ord en hjælp til at styrke fagområdernes muligheder for at indfri deres mål - relevant service og hjælp til borgerne inden for de økonomiske rammer. 

  • PDF

    Casesamling - Indkøb er en del af kerneforretningen.pdf

  • PDF

    Inspiration til at beregne effekter på udbuds- og indkøbsområdet.

×

Log ind