Økonomi og styring Indkøb

Bæredygtigt indkøb

Der er et voksende fokus på bæredygtige indkøb på tværs af offentlige organisationer, herunder også i kommunerne. Kommunerne køber samlet ind for op mod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes indkøb en væsentlig katalysator for at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på.

Kommunerne har i årevis arbejdet på at fremme den grønne omstilling, og der er allerede værdifulde kommunale erfaringer med at finde bæredygtige løsninger. Indkøbsstrategien skal understøtte den kommunale sektors mulighed for fortsat at sætte fokus på og styrke bæredygtigt forbrug og indkøb. Med bæredygtighed menes et øget hensyn til miljøansvar, at påtage sig et socialt og etisk ansvar samt at arbejde ud fra en totaløkonomisk tankegang.

Du kan finde inspiration til arbejdet med at understøtte og fremme bæredygtige indkøb her:

×

Log ind