Økonomi og styring FLIS - Fælleskommunal ledelsesinformation

FLIS - Styringscockpit

FLIS Styringscockpit giver et aktuelt styringsoverblik på tværs af kommunes serviceområder. FLIS Styringscockpit kan opdeles i nøgletal på et overordnet niveau til topledelse og områdespecifikke centrale nøgletal til den faglige ledelse.

  • PDF

    Få overblikket FLIS Styringscockpit.

  • XLSX

    FLIS styringscockpit - Centrale- og topledernøgletal.