Økonomi og styring FLIS - Fælleskommunal ledelsesinformation

FLIS - Styringscockpit

FLIS Styringscockpit giver et aktuelt styringsoverblik på tværs af kommunes serviceområder. FLIS Styringscockpit kan opdeles i nøgletal på et overordnet niveau til topledelse og områdespecifikke centrale nøgletal til den faglige ledelse.

 

Statusmeddelelse

Der kan i øjeblikket opleves udfald på enkelte nøgletal i FLIS Styringscockpit. Vi arbejder pt. på at opdatere nøgletallene med 2021-data. Man kan holde sig orienteret om status på FLIS nøgletal i driftsmeddelelser på eflis: FLIS - Driftsmeddelelser (eflis.dk)

 

  • PDF

    Få overblikket FLIS Styringscockpit.

  • XLSX

    FLIS styringscockpit - Centrale- og topledernøgletal.

 

 

 

 

×

Log ind