19. april 2021

Webinarrække: Sådan får du styr på data på det specialiserede voksenområde

Hvor mange fuldtidsmodtagere af bostøtte er der i din kommune? Og hvad koster en plads på et længerevarende botilbud i gennemsnit? Dette er helt centrale spørgsmål for styringen af det specialiserede voksenområde. Men mange kommuner har vanskeligt ved at give et klart svar på dem.

Webinarrække

Hvor mange fuldtidsmodtagere af bostøtte der i din kommune? Og hvad koster en plads på et længerevarende botilbud i gennemsnit?  Dette er helt centrale spørgsmål for styringen af det specialiserede voksenområde. Men mange kommuner har vanskeligt ved at give et klart svar på dem.

Gode data er en forudsætningen for effektiv styring og for at styrke udviklingen af vidensgrundlaget på socialområdet. Men datakvaliteten er fortsat for svingende i mange kommuner. Derfor har KL i samarbejde med Komponent og 21 kommuner gennemført et partnerskabsprojekt omkring styrket datakvalitet på socialområdet. Hensigten har været at komme helt tæt på kommunernes arbejde med data, for derved at udpege de konkrete årsager til, at data ikke altid bliver retvisende. Og ikke mindst at finde de gode løsninger der, skal til for at øge datakvaliteten.

I projektet har de deltagende kommuner været med til at beskrive en lang række løsningsmodeller, som er samlet i et detaljeret løsningskatalog. KL inviterer nu alle interesserede i kommunerne til at deltage en webinarrække, hvor de centrale løsningsmodeller bliver præsenteret og udfoldet. Som en del af webinarerne præsenterer en række kommuner desuden deres gode erfaringer med at skabe bedre data. Indholdet af de enkelte webinarer fremgår nedenfor.

Webinarrækken består af seks webinarer af én times varighed. Webinarerne henvender sig primært til fag/myndighedschefer samt datamedarbejdere og controllere på området

Du kan tilmelde dig webinarrækken her:

Deltagelse er gratis.

Webinar 1: Hvordan kommer man i gang?
Webinaret giver en overordnet indføring til resultaterne fra partnerskabsprojektet. Lemvig Kommune vil desuden fortælle om deres erfaringer med en hurtig opstart af arbejdet med at styrke data.

11. maj kl. 13.00 - 14.00.

Webinar 2: Organisering /samarbejde om data og datakvalitet
Webinaret har fokus på samarbejdet mellem de relevante enheder og nøglepersoner omkring arbejdet med data. KOMPONENT præsenterer deres bud på hvordan man får opbygget en god organisering omkring dataarbejdet og Høje-Taastrup Kommune vil fortælle om deres flerårige projekt med at styrke data.

17. maj kl. 14.00 - 15.00.

Webinar 3: Datavalidering på tværs af systemer
Når data i dag registreres i mange forskellige systemer, ofte manuelt og af forskellige personer, er der risiko for, at der sker utilsigtede fejlregistreringer eller at forskellig registreringspraksis eller manglende kendskab til systemerne betyder, at data registreres forskelligt eller decideret forkert. Webinaret har fokus på kontrol af data på tværs af forskellige systemer/datakilder. På webinaret fortæller Varde Kommune om deres metode til datavalidering på tværs af systemer.

27. maj 12.30 - 13.30.

Webinar 4: Registreringspraksis og arbejdsgange
Det er selvfølgelig ikke i sig selv nok at finde evt. fejl, så findes der afvigelser eller fejlregistreringer skal disse selvfølgelig opsamles og berigtiges i de relevante systemer. Webinaret har fokus på registreringspraksis og arbejdsgange samt at sikre den tværgående læring, således, at registreringspraksis tilpasses og der løbende sker en relevant opfølgning herpå. På Webinaret vil Gentofte Kommune fortælle om deres erfaringer med at bringe data i spil i driften og styringen af området.

31. maj kl. 10.30-11.30.

Webinar 5: Systemskifte og systemopsætning
Et af de mest kritiske tidspunkter i forhold til at opnå god datakvalitet i kommunerne er ved systemskifte. Man skal sikre at man får det rette data med over i nyt system, at data efter systemskifte udlæser korrekt til Danmarks Statistik og FLIS fra begge systemer osv. Webinaret har fokus på faldgruber og handlemuligheder ved systemskifte og systemopsætning. Webinaret vil desuden fokusere på den snarlige overgang til Fælles faglige begreber og hvad det stiller af krav til systemopsætningen.

7. juni kl. 10.30-11.30.

Webinar 6: Kobling af egne data og nøgletal
Manglende tillid til nøgletal og benchmark kan skyldes både dårlig datakvalitet og manglende forståelse for, hvad koblingen er mellem egne data og nøgletallene i Danmarks Statistik og FLIS. Webinaret har fokus på, datastrømmene fra egne systemer til Danmarks Statistik og FLIS, og herfra tilbage til kommunernes arbejde med analyser og statistik. Webinaret vil både give gode råd og anbefalinger til at sikre gode og anvendelige data i Danmarks Statistik og præsentere nye muligheder og funktioner i FLIS.

16. juni kl. 10.30-11.30.