22. november 2022

Nyt monitoreringsværktøj til det specialiserede voksenområde

KL har udviklet et dataværktøj til monitorering af det specialiserede voksenområde. Værktøjet giver både overblik over udviklingen, adgang til benchmarking og udgiftsprognoser for hele året. Alle kommuner kan få adgang til værktøjet, der opdateres med månedligt med aktuelle data fra FLIS.

Nyt værktøj med aktuelle FLIS-data

Kommunerne oplever fortsat udfordringer med at styre udgifterne på det specialiserede socialområde. De fleste kommuner oplever et udgiftspres og udgiftsvækst, og har derfor stort fokus på monitorering og dataopfølgning på området.

KL har udviklet et dataværktøj, der kan hjælpe kommunerne i den løbende opfølgning på det specialiserede voksenområde. Værktøjet baserer sig på data fra FLIS, og bliver hver måned opdateret med aktuelle data.

Følg udvikling og sammenlign med andre kommuner

I værktøjet kan man dykke ned i, hvordan udgifterne har udviklet sig i sin egen kommune, og samtidig kan man se om kommunen har et højt eller lavt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner.

Der er også mulighed for at analysere, hvordan udgifterne til henholdsvis private, regionale og kommunale botilbud har udviklet sig, og om det adskiller sig fra andre kommuner. En ny analyse viser, at det især er udgifterne til private botilbud der de seneste år er vokset, når der kigges på landsplan. Læs analysen her. 

Endeligt indeholder værktøjet en prognose for, hvordan den enkelte kommunes udgifter på området lander i 2022, og hvordan det ser ud ift. de øvrige kommuner.

Få tilsendt rapporten

Nedenstående rapport fremgår med fiktive tal for en fiktiv kommune. Hvis du som kommunal medarbejder/leder ønsker adgang til værktøjet, bedes du sende en mail til chefkonsulent Peter Riis, pri@kl.dk. Værktøjet er gratis og opdateres månedligt med nye data.

 

×

Log ind