07. november 2022

Nye analysemuligheder på arbejdsgange i beskæftigelsesindsatsen

Inden for kort tid får kommunerne adgang til data fra Kommunernes Ydelsessystem (KY) i FLIS. Det åbner mange nye muligheder for at kaste lys på kommunens administrative arbejdsgange. Kommunerne får bl.a. mulighed for at benchmarke sagsbehandlingstider og dykke ned i egne processer.

Når kommunernes i november 2022 får adgang til både egne og aggregerede data fra Kommunernes Ydelsessystem (KY) i FLIS, giver det nye muligheder for at analysere og arbejde med kommunernes administrative arbejdsgange ved at afdække konkrete forbedringsområder i kommunernes implementering og ibrugtagning af KY. Det giver fx mulighed for, at benchmarke sagsbehandlingstider på de enkelte ydelsesområder og delprocesser på tværs af kommuner og landsgennemsnit.

I et implementeringsperspektiv giver de nye data ligeledes den enkelte kommune adgang til at dykke yderligere ned i egne KY-procesdata og identificere konkrete målrettede forbedringsområder. Både på tværs og i dybden af organisationen – hvor der bør være øget ledelsesmæssigt fokus i sammenhæng med den igangværende og fremadrettede implementering af KY.

Kommunerne får mulighed for at benchmarke sagsbehandlingstider op mod øvrige kommuner og landsgennemsnit

Det nye KY-data muliggør benchmarking af gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de enkelte ydelsesområder op mod sammenlignelige kommuner – med eksempelvis samme størrelse, demografiske fordeling eller strukturelle rammebetingelser – samt landsgennemsnit.

Ligeledes giver KY-data mulighed for benchmarking af gennemsnitlige sagsbehandlingstider på ‘delproces-niveau’. Det betyder, at det præcist kan afdækkes hvilke dele af sagsflowet – specificeret på delprocesser – der bør have ledelsesmæssig opmærksomhed i sammenhæng med den igangværende og fremadrettede implementering af KY.

Brug data i læringsperspektiv

Det vil  være muligt, at dykke yderligere ned i den enkelte kommunes KY-procesdata og målrettet i et læringsperspektiv afdække, hvor i organisationen der opleves udfordringer med de administrative arbejdsgange og processer i KY. Det vil således være muligt at benchmarke data internt i kommunen med en visualisering af sagsbehandlingstider på de enkelte ydelsesområder på tværs af kommunens organisatoriske enheder og på tværs af sagsbehandlere.

Eksempler på analysemuligheder med KY-data i FLIS:

Eksempel 1 på analysemuligheder med KY-data

Eksempel 2 på analysemuligheder med KY-data

×

Log ind