16. maj 2022

Kend dit Skoleområde – få et hurtigt overblik

KL’s nye nøgletalsrapport, Kend dit Skoleområde, samler styringsnøgletal på skoleområdet. Nøgletallene er inddelt i 4 kategorier; udgifter, personale, elevernes skolegang og elevernes resultater. For hvert nøgletal kan du se, hvordan din kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Hvad er Kend dit Skoleområde?

Kend dit Skoleområde er en virtuel og dynamisk rapport, der indeholder 12 nøgletal, der er inddelt i følgende fire kategorier: udgifter, personale, elevernes skolegang og elevernes resultater. Rapporten bygger primært på data fra FLIS, og for hvert nøgletal er det muligt at se værdien for nøgletallet, og derudover er det muligt at se kommunernes placering ift. de andre kommuner på hvert nøgletal.

Rapporten indeholder de senest tilgængelige data på skoleområdet. Rapporten vil løbende opdateres og udvides.

Hvad kan Kend dit Skoleområde bruges til?

Nøgletal og benchmarking kan bidrage til at blive klogere på, hvordan man tilrettelægger en effektiv styring i kommunen. Derfor findes der også for hvert nøgletal nogle overvejelser, som man gøre med udgangspunkt i nøgletallet.

Rapporten giver:

  • Benchmarkingoverblik over centrale nøgletal på skoleområdet.
  • Mulighed for at bruge data som basis for drøftelser
  • Synlighed om hvordan kommunen placerer sig på udvalgte parametre.

 

Dyk ned i nøgletallene i Kend dit Skoleområde her: www.kl.dk/kds

×

Log ind