17. maj 2023

Kan din kommune nedbringe udgifterne til data?

Kommunernes økonomi er presset. Der er derfor behov for at finde alle de steder, der kan optimeres. KL og KOMBIT tilbyder derfor et afdækningsforløb af om den enkelte kommune kan spare udgifter til data, som kommunen allerede har adgang til via den fælleskommunale løsning FLIS.

Afdækningsforløb for at optimere datakøb i egen kommune

KL og KOMBIT har sammen med to kommuner gennemført en foranalyse af mulighederne for at reducere udgifterne til køb af data. Begge kommuner har identificeret dataløsninger, der vil kunne erstattes med FLIS. Det har været løsninger på flere forskellige fagområder.

Derfor tilbyder KL og KOMBIT nu alle kommuner at deltage i et afdækningsforløb, hvor kommunerne med udgangspunkt i erfaringerne fra foranalysen, får bistand til at kortlægge mulighederne for at optimere datakøb i egen kommune. Muligheder og resultater vil være forskellige fra kommune til kommune afhængig af, hvilke data kommunen køber i dag, hvad kommunens databehov er, og hvilke systemer kommunen anvender.

Indhold i afdækningsforløbet

Ved at deltage i afdækningsforløbet får deltagerne præsenteret en metode samt sparring med øvrige kommuner, KL og KOMBIT i at lave en lokal afdækning. Der vil være tre onlinemøder af 1½ times varighed:

  • Opstartsmøde den 1. juni kl. 9.30-11.00 med præsentation af metode, præsentation af resultater fra andre kommuner, og sparring med andre deltagere.
  • Midtvejsmøde den 22. juni kl. 13.00-14.30 med sparring på foreløbige resultater, udfordringer m.v.
  • Opsamlingsmøde den 31. august kl. 13.00-14.30 med fokus på resultaterne.

Kommunen kan deltage med 1-2 deltagere. Deltagerne skal have viden om – eller adgang til viden om – hvilke data kommunen har behov for, hvilke data kommunen betaler for, og hvilke aftalevilkår data er købt ind på. Alle møder foregår virtuelt, og afdækningsforløbet er gratis at deltage i.

Læs mere og tilmeld dig via dette link: Kan din kommune nedbringe udgifter til data? | KOMBIT

×

Log ind