11. maj 2023

Analysér udgifterne til administration med KL’s FLIS analyserapport

Udgifterne til administration er højt på den politiske dagsorden. KL har udviklet et dataværktøj til kommunerne, hvor man kan få overblik over udviklingen og fordelingen af administrationsudgifterne. Alle kommuner kan få adgang til værktøjet, der indeholder FLIS økonomidata frem til regnskab 2022.

Udviklingen og opdelingen i kommunernes administration

Der er stor interesse for størrelsen og udviklingen i kommunernes administrationsudgifter. Administration er imidlertid ikke en klar og entydig størrelse, og det er sjældent, at der er konkrete eksempler på, hvilke opgaver der kan undværes. Blot at kolde hænder skal erstattes med varme hænder, som leverer service direkte til borgerne.

Men opdelingen i kolde og varme hænder giver ikke mening i den virkelige verden. En analyse af administrationsområdet kræver en mere nuanceret tilgang til de forskellige typer af administration. Kommunerne er borgernes indgang til den offentlige sektor og klart den største leverandør af velfærdsydelser på en bred pallette af opgaveområder. Der er derfor også masser af varme opgaver i kommunernes administration

Værktøj med aktuelle tal

KL har udviklet et dataværktøj, der kan hjælpe kommunerne i opfølgning og opdeling på administrationsområdet. Værktøjet baserer sig på regnskabsdata fra FLIS. Værktøjet giver både mulighed for at se fordeling på central og decentral administration, samt på mere specifikke kategorier af administration, samt mulighed for at benchmarke udgifter pr. indbygger med andre kommuner.

Billede - forside på administrationsrapporten

Forside af FLIS administrationsrapport

Få tilsendt rapporten

Hvis du som kommunal medarbejder/leder ønsker adgang til værktøjerne, bedes du sende en mail til chefkonsulent Peter Riis, pri@kl.dk.

×

Log ind