Økonomi og styring FLIS - Fælleskommunal ledelsesinformation

FLIS monitorering af de specialiserede socialområder

Følg udviklingen i udgifterne til de specialiserede områder med KL’s FLIS monitoreringsværktøjer til hhv. monitorering af det specialiserede voksenområde og området for udsatte børn og unge. Værktøjerne giver både overblik over den økonomiske udvikling, adgang til benchmarking og udgiftsprognoser. Alle kommuner kan få adgang til værktøjet, der opdateres med månedligt med aktuelle data fra FLIS.

Monitorering af de specialiserede socialområder

I nedenstående rapporter finder du fiktive tal for en fiktiv kommune om, hvordan udgifterne har udviklet sig samt benchmarking og udgiftsprognoser for hele året. Hvis du som kommunal medarbejder/leder ønsker adgang til værktøjerne, bedes du sende en mail til chefkonsulent Peter Riis (pri@kl.dk) eller konsulent Catrine Gravesen (cmsg@kl.dk)– angiv gerne om det er på voksen-, børne- eller begge områder. Værktøjerne er gratis og opdateres månedligt med nye data.

×

Log ind