Økonomi og styring FLIS - Fælleskommunal ledelsesinformation

FLIS - Fælleskommunal ledelsesinformation

FLIS er en infrastruktur til fælleskommunal benchmark- og ledelsesinformation. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau.

FLIS er kommunernes fælles ledelsesinformationssystem, som samler alle 98 kommuners data månedligt på tværs af områder. FLIS udgør:

 • Et unikt benchmarkingsystem hvor kommunerne kan sammenligne sig med hinanden på centrale nøgletal
 • Adgang til nøgletal og ”rå” data teknisk og prismæssigt uafhængig af, hvem der er leverandør
 • En politisk platform hvorfra kommunerne kan være med til at sætte dagsordenen ift., hvad de anser for relevant og hensigtsmæssig dokumentation af den kommunale opgavevaretagelse

På KOMBIT’s hjemmeside kan du læse mere om FLIS, bl.a. kan du se, hvilket data der er med, og hvilke kommuner der er tilsluttet FLIS. Link til www.kombit.dk/flis.

Find dokumentation, vejledning og driftsmeddelelser på https://www.eflis.dk/.

Læs eksempler på kommunernes brug af FLIS på FLIS' eksempelbank.

Få det overordnede overblik over din kommune og identificer effektiviseringspotentialer via benchmarking i FLIS - Styringscockpit.

I efteråret 2015 blev nye målsætninger og indsatsområder fastlagt for FLIS. Læs om strategien for FLIS

 • PDF

  FLIS-Voksenhandicap-en-introduktion.pdf

 • PDF

  FLIS-Skole-en-introduktion.pdf

 • PDF

  Ledelsesmaessig-og-organisatorisk-forankring-af-flis.pdf

 • PDF

  FLIS-Oekonomi-en-introduktion.pdf

 • PDF

  FLIS-Borger-en-introduktion.pdf

 • PDF

  FLIS-Udsatte-boern-og-unge-en-introduktion.pdf

 • PDF

  FLIS-Dagtilbud-en-introduktion.pdf

 • PDF

  FLIS-Personale-en-introduktion.pdf

 • PDF

  FLIS-Beskaeftigelse-en-introduktion.pdf

×

Log ind