Økonomi og styring

FLIS - Fælleskommunal ledelsesinformation

FLIS er kommunernes fælles ledelsesinformationssystem, som samler alle 98 kommuners data månedligt på tværs af områder.

FLIS udgør både

 • Et unikt benchmarkingsystem hvor kommunerne kan sammenligne sig med hinanden på centrale nøgletal.
 • Adgang til nøgletal og ”rå” data teknisk og prismæssigt uafhængig af, hvem der er leverandør.
 • En politisk platform hvorfra kommunerne kan være med til at sætte dagsordenen ift., hvad de anser for relevant og hensigtsmæssig dokumentation af den kommunale opgavevaretagelse.

FLIS er nu udviklet i version 1.0 og skal derfor i genudbud i 2016. Der er syv dataområder i FLIS: Økonomi, Borger, Personale, Skole, Udsatte børn og unge, Voksne handicappede og Ældre. Sundhed og Beskæftigelse er de næste områder, som skal implementeres i FLIS efter genudbuddet.

I efteråret 2015 blev nye målsætninger og indsatsområder fastlagt for FLIS. Læs om strategien for FLIS

På KOMBIT’s hjemmeside kan du læse mere om FLIS, bl.a. kan du se, hvilket data der er med, og hvilke kommuner der er tilsluttet FLIS. Link til www.kombit.dk/flis

 • PDF

  FLIS - Strategi for bedre datakvalitet

 • PDF

  FLIS - Oplæg til fælles beslutning

 • PDF

  FLIS - Pjece- -Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

 • PDF

  FLIS - Strategi

 • PDF

  Boligsocial monitorering med FLIS-data og GIS