Økonomi og styring

Flere nyheder om Økonomi og administration

71-80 af 865 resultater
 • Administrativ information

  Flere elever modtager specialtilbud

  Andelen af elever i specialtilbud har over de sidste fire skoleår været stigende. Er udviklingen udtryk for en bevidst prioritering i de enkelte kommuner, og hvad betyder det for udgifterne på det almene skoleområde?

  Læs mere
 • Nyhed

  Integration set gennem virtual reality briller

  Kan virtual reality forberede flygtninge og indvandrere på et arbejdsliv i Danmark? Det har man forsøgt sig med i Skive Kommune, der sammen med fire andre kommuner, KL og virksomheden Khora VR, har udviklet virtual reality film med fokus på integration og beskæftigelse.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Millimeterpræcision i de kommunale budgetter

  Kommunerne fortjener ros for at lande budgetterne for 2020 inden for de aftalte rammer på trods af en presset tidsplan og store udfordringer på bl.a. socialområdet, lyder det fra KL’s formand.

  Læs mere
 • Case

  På opdagelse i borgerservice

  Annja Jensen og Lisbeth Nissen fra Haderslev Kommune har været på opdagelse i borgerservicecentret som led i deres arbejde med servicedesign. Flere dage med observationer og borgerinterviews udmøntede sig i en række tiltag, der nu bidrager til en bedre borgerservice med blik for borgeren. Her deler de deres resultater.

  Læs mere
 • Nyhed

  Brugerstyring på sundhedsområdet vil fremover være baseret på en føderationsløsning

  Kommunernes It-Arkitekturråd afholdt den 16. december 2019 et ekstraordinært møde om et forslag fra Sundhedsdatastyrelsens vedrørende ’Målbillede for sammenhængende brugerstyring på sundhedsområdet’.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Socialpolitisk mod og vilje haves – penge savnes

  Kommunerne er klar til at tænke endnu mere langsigtet på socialområdet. I en replik på Altinget.dk opfordrer Jacob Bundsgaard og Martin Damm socialministeren til at tage emnet op til økonomiforhandlingerne til sommer.

  Læs mere
 • Case

  Roskilde Kommune er koblet på Borgerblikket: Vi vil gøre borgerne mere selvhjulpne

  Roskilde Kommune er del af anden udrulningsrunde af løsningen Borgerblikket. Med Borgerblikket kan kommunen give borgerne et overblik over deres egne sager og ydelser på borger.dk. I Roskilde Kommune håber de, at det på længere sigt kan understøtte, at borgerne handler selv.

  Læs mere
 • Nyhed

  Den dataunderstøttede økonomifunktion kobler velfærdsområder og økonomi tættere sammen

  Dataunderstøttet økonomistyring skal være nemt at afkode for de driftsansvarlige i kommunen. I Rudersdal Kommune har deres styrings- og analyseenhed optimeret økonomistyringsprocessen sammen med velfærdsområderne og dermed gjort resultaterne mere brugbare. Funktionsleder Vibe Musaeus fortæller om kommunens erfaringer på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020.

  Læs mere
 • Nyhed

  Todages kursus om arkitekturmodellering med ArchiMate®

  KL udbyder i samarbejde med Strand & Donslund et kursus i arkitekturmodellering med Archimate®.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nye EU-regler på vej på det arbejdsretlige område

  EU har vedtaget tre direktiver på det arbejdsretlige område: Direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i EU (arbejdsvilkårsdirektivet), Direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet) og Direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (whistleblowerdirektivet).

  Læs mere