Økonomi og styring

Flere nyheder om Økonomi og administration

51-60 af 865 resultater
 • Administrativ information

  Længe ventet analyse om KMF

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 er der gennemført en analyse af kommunernes udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet (KMF) i 2018. Analysen viser tydeligt, at udgifterne til KMF har udviklet sig atypisk i 2018 og med større variation på tværs af kommunerne end hidtil set.

  Læs mere
 • Nyhed

  Temadag om rammearkitekturen og den fælleskommunale infrastruktur for SMV'er

  KL og KOMBIT inviterer landets små og mellemstore it-virksomheder til en temadag om rammearkitekturen og den fælleskommunale infrastruktur.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny analyse understreger, at den kommunale medfinansiering har spillet fallit

  En ny analyse fra Sundheds- og Ældreministeriet sætter en tyk streg under det, som KL har påpeget længe; nemlig at den kommunale medfinansiering i sin nuværende form skal droppes.

  Læs mere
 • Nyhed

  Borgere kan få hurtigere visitering af rengøringshjælp med ny teknologi

  For at give borgere en hurtigere afklaring af tilkendelse af rengøringshjælp vil Esbjerg Kommune etablere en digital løsning baseret på kunstig intelligens, som giver beslutningsstøtte til sagsbehandleren ved tildeling af rengøringshjælp.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kortere svartid på byggeansøgninger og hjælp til indsendelse af rette dokumenter

  Nogle borgere oplever, at byggesagsbehandlingen i kommunerne er langvarig, hvor en sag typisk tager 6-7 uger. I visse tilfælde opstår der desuden fejl i vurderingen af byggesager, der betyder en længere proces.

  Læs mere
 • Nyhed

  Intelligent fordeling og journalisering af mails kan give borgere hurtigere sagsbehandling

  Kommunerne bruger i dag meget tid på at fordele og journalisere store mængder af fysisk post og henvendelser. Norddjurs Kommune vil etablere en digital løsning baseret på kunstig intelligens til optimering af post- og journaliseringsprocesser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Bedre match mellem ledige borgere og virksomheder

  Virksomheder melder i stigende grad om mangel på arbejdskraft, mens der fortsat er mange ledige borgere, der ikke har fundet vej til job. Det gode match mellem ledige borgere og virksomheder kan styrkes gennem bedre understøttelse af sagsbehandlerens vidensgrundlag.

  Læs mere
 • Nyhed

  Målrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere

  Det kan være vanskeligt at målrette effektfulde beskæftigelsesindsatser til ledige borgere, hvilket kan forlænge ledighedsperioden. Kommunerne bruger mange ressourcer på beskæftigelsesrettede indsatser, men anvender ikke nødvendigvis databaseret viden om, hvad der virker bedst for, at den enkelte ledige kommer i job eller uddannelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere

  Sagsbehandlerne i jobcentrene skal i dag træffe beslutninger om sanktioner over for ledige med afsæt i et relativt kompliceret regelsæt og mange forskellige typer informationer. De komplicerede regler og mange datakilder medfører risiko for uensartet praksis blandt sagsbehandlerne, ligesom kommunerne bruger mange ressourcer på opgaven.

  Læs mere
 • Nyhed

  Intelligent rehabilitering og målrettet tilbud til borgere

  Hvis en borger har behov for fx genoptræning, tilbyder kommunerne fysisk træning. I en række tilfælde får borgerne dog ikke den optimale effekt ud af kommunale tilbud om fysisk træning og rehabilitering.

  Læs mere