Økonomi og styring

Flere nyheder om Økonomi og administration

41-50 af 865 resultater
 • Nyhed

  Kommunerettet kursus om forretningsmodellering

  KL udbyder i samarbejde med konsulenthuset Strand & Donslund et kursusforløb om forretningsmodellering. Kursusforløbet er målrettet den kommunale sektor.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Det er på tide at gøre op med budgetloven

  Hvis vi skal udvikle den velfærd, vi alle sammen er så stolte af og sikre borgernes fortsatte tillid til velfærdssamfundets kerneydelser, er det helt nødvendigt at løsne nogle af de stramme bånd, som budgetloven i dag lægger ned over dem, skriver regioner, kommuner og toporganisationer i et debatindlæg.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: GDPR giver en unødvendig forsigtighedskultur

  I kommunerne oplever vi, at GDPR skaber usikkerhed og er med til at spænde ben for god borgerservice. Der er derfor brug for, at vi ser de komplicerede regler og implementeringen af reglerne efter i sømmene, skriver Thomas Kastrup-Larsen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Servicedesign banede vejen for ny software-robot

  Esbjerg Kommune har brugt servicedesign til at skabe en mere enkel og gennemskuelig ordning for handicappede borgere med behov for ledsagelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerettede kurser om begrebsmodellering samt begrebs- og informationsmodellering

  KL udbyder i samarbejde med konsulenthuset Strand & Donslund to kursusforløb om begrebsmodellering samt og begrebs- og informationsmodellering. Begge kursusforløb er målrettet den kommunale sektor.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ydmyghed og dialog viser vejen til Haderslev Kommunes nye digitale strategi

  Direktionen for Haderslev Kommune sagde ja til en udefra-og-ind-proces, som optakt til kommunens kommende digitale strategi. Processen giver stærk faglig forankring og medejerskab i alle led. Det fortæller Anne-Mette Faurholm Michelsen, chef for Borgerservice, IT og Digitalisering i Haderslev Kommune. Mød hende på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 den 23. april i Odense. Tilmelding er åben nu.

  Læs mere
 • Nyhed

  Lempet budgetlov kan lette den demografiske udfordring uden at sætte økonomien over styr

  Budgetlovens krav om, at det offentlige underskud maksimalt må være en halv procent af BNP er unødvendigt stramt og bør derfor ifølge KL, AE-rådet og CEPOS sættes op til en procent. Der er dog stor uenighed om, hvorvidt de frigjorte midler skal bruges på at sikre velfærden eller skattelettelser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Status på kommunernes onboarding til det nye inddrivelsessystem, PSRM

  Der har i de seneste måneder været en hektisk aktivitet på mange fronter. I nyhedsbrevet giver vi en orientering på nogle af de væsentligste problemstillinger som DOS Programmet aktuelt arbejder med, samt de fremskridt der ses.

  Læs mere
 • Nyhed

  God webtilgængelighed afhænger af både systemet og redaktørerne

  Kenneth Jensen, Webmaster i Frederikssund Kommune, fortæller om, hvilket forarbejde han har lavet ifm. webtilgængelighedserklæringerne, som Frederikssund Kommune skal oprette, og hvilke anbefalinger han vil give til andre kommuner, der ikke har været i gang med arbejdet med webtilgængelighed i flere år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Webtilgængelighed i den offentlige sektor

  Webtilgængelighed handler om at sikre, at personer med forskellige former for handicap eller funktionsnedsættelse, farveblinde, ordblinde og svagtseende skal kunne tilgå websites på lige vilkår med alle andre.

  Læs mere